eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
6/2019
vol. 106
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zależność między polimorfizmem (T-34C) cytochromu P-45017 a ryzykiem występowania trądziku pospolitego – metaanaliza

Mazaher Ramezani
1
,
Elisa Zavattaro
2
,
Masoud Sadeghi
3, 4

1.
Molecular Pathology Research Centre, Imam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2.
Dermatology Unit, Department of Translational Medicine, University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro”, Novara, Italy
3.
Medical Biology Research Centre, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4.
Students Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 591–602
Data publikacji online: 2020/02/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Cel
W ramach metaanalizy oceniano zależność między obecnością polimorfizmu T-34C cytochromu P-45017 (CYP17) a ryzykiem występowania trądziku.

Materiał i metody
Przeszukano naukowe bazy danych Scopus, Web of Science, PubMed i Cochrane Library do września 2018 roku.

Wyniki
W 4 badaniach włączonych do metaanalizy iloraz szans (OR) C vs T u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną wyniósł 1,42 (p = 0,02); CC vs TT 1,54 (p = 0,04); TC vs TT 1,46 (p = 0,12); TC + CC vs TT 1,55 (p = 0,04) oraz CC vs TT + TC 1,39 (p = 0,06). Nie stwierdzono zależności między ryzykiem wystąpienia trądziku a polimorfizmem (T-34C) CYP17 w żadnym z modeli genetycznych u osób pochodzenia kaukaskiego, natomiast u osób pochodzenia azjatyckiego wykazano podwyższone ryzyko wystąpienia trądziku związane z obecnością polimorfizmu (T-34C) CYP17.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonej metaanalizy wykazują, że obecność allela C oraz genotypu CC polimorfizmu CYP17 może stanowić czynnik ryzyka występowania trądziku, głównie u osób pochodzenia azjatyckiego.Objective
A meta-analysis evaluated the association of cytochrome P-45017 (CYP17) T-34C polymorphism with the risk of acne.

Material and methods
The databases (Scopus, Web of Science, PubMed, and Cochrane Library) were searched until September 2018.

Results
Out of 4 studies included in the meta-analysis, the odds ratio of C versus T in the patients compared to the controls was 1.42 (p = 0.02), in CC vs. TT it was 1.54 (p = 0.04), in TC vs. TT it was 1.46 (p = 0.12), in TC + CC vs. TT it was 1.55 (p = 0.04), and in CC vs. TT + TC it was 1.39 (p = 0.06). There was no acne risk related to CYP17 (T-34C) in any of the genetic models in Caucasian ethnicity, whereas in Asian ethnicity there was higher acne risk related to CYP17 (T-34C).

Conclusions
The results of the present meta-analysis showed that the presence of C allele and CC genotype of CYP17 polymorphism can be risk factors for acne, mainly in Asian ethnicity.

słowa kluczowe:

trądzik, polimorfizm, genetyka, CYP17, pochodzenie etniczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.