eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2009
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zastosowanie buprenorfiny podawanej przez skórnie w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego

Aleksandra Ciałkowska-Rysz
,
Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
,
Leszek Gottwald

Medycyna Paliatywna 2009; 1: 40-44
Data publikacji online: 2009/11/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Buprenorfina jest półsyntetycznym silnym opioidem, o nietypowych właściwościach fizykochemicznych. Ze względu na korzystny profil farmakokinetyczny znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu silnego bólu nowotworowego i nienowotworowego.
Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania buprenorfiny podawanej przezskórnie w leczeniu bólu nowotworowego.
Materiał i metody: Badanie miało charakter nieinwazyjny, polegało na analizie dokumentacji medycznej 74 pacjentów leczonych z powodu bólu nowotworowego w Poradni Medycyny Paliatywnej oraz Hospicjum Domowym w Łodzi. Stosowano buprenorfinę podawną przezskórnie w dawkach 35–105 µg/godz. W leczeniu uzupełniającym wykorzystywano inne leki o działaniu analgetycznym wg wskazań. Efekt działania przeciwbólowego oceniano za pomocą trzypunktowej skali oceny werbalnej jako dobry, mierny lub brak efektu. Wyniki opracowano statystycznie.
Wyniki: U wszystkich chorych obserwowano zmniejszenie nasilenia bólu. Efekt przeciw- bólowy buprenorfiny oceniono jako dobry u 60 (81,08%) i jako mierny u 14 osób (18,92%) (p < 0,001). Zaparcia występowały u 21 (28,38%), a nudności u 5 chorych (6,77%), z tego wymioty u 2 (2,7%) osób. U 3 chorych stwierdzono skórne odczyny uczuleniowe (4,05%), a u jednego chorego z nadmierną potliwością skóry tendencję do odklejania się plastrów (1,36%). Nie obserwowano innych powikłań związanych ze stosowaną terapią.
Wnioski: Buprenorfina podawana przezskórnie w obserwowanej grupie chorych umożliwiała dobrą kontrolę bólu. Lek był dobrze tolerowany, a nieliczne objawy niepożądane miały niewielkie nasilenie. Nie stwierdzono dodatkowych działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu innych leków przeciwbólowych.

Introduction: Buprenorphine is a semi-synthetic opioid which has interesting physicochemi- cal properties. Due to its beneficial pharmacokinetic profile, it is becoming widely used in the treatment of severe cancer and non-cancer pain.
Aim of the study: To evaluate the effectiveness and safety of transdermal buprenorphine in the treatment of cancer pain.
Material and methods: This research was not invasive since it was based on the analysis of medical documentation of 74 patients suffering from cancer pain, treated in the Regional Centre of Oncology in Lodz and in the home hospice. Buprenorphine in the dose range of 35-105 µg/hour was applied. In the complementary treatment, other medicines having an analgesic effect were used in accordance with recommendations. Analgesic effects were assessed on the basis of a 3-point verbal evaluation scale (good effect, mediocre effect and no effect). Obtained results were analyzed statistically.
Results: Pain relief was observed in all patients. The effect of buprenorphine was described as good in 60 patients (81.08%) and as mediocre in 14 patients (18.92%) (p < 0.001). Constipation was observed in 21 patients (28.38%), nausea in 5 patients (6.77%), vomiting occurred in 2 patients (2.70%) and dermal allergic reaction in 3 patients (4.05%). A tendency toward plaster unsticking occurred in one patient with hyperhidrosis (1.36%). No other complications associated with the applied therapy were observed.
Conclusions: The treatment of the study group with transdermal buprenorphine was associated with good pain control. This drug was well tolerated; side-effects were sparse and not intense. No additional side effects induced by simultaneous use of other analgesics were observed.
słowa kluczowe:

buprenorfina podawana przezskórnie, ból nowotworowy

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.