eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie opatrunku w żelu w leczeniu ran przewlekłych

Maciej Sopata
1
,
Maria T. Szewczyk
2
,
Iwona Zaporowska-Stachowiak
1
,
Paulina Mościcka
2
,
Arkadiusz Jawień
3

  1. Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych, Hospicjum Palium, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska
  2. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  3. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 2: 61–67
Data publikacji online: 2021/07/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Klinicznie udowodniono, że nowoczesne opatrunki hydrożelowe, ktore zapewniają bilans wilgotności w ranie, w znacznym stopniu redukują poziom bolu i jednocześnie przyspieszają

proces gojenia. W ostatnich latach do zwalczania infekcji w ranach stosuje się przede wszystkim środki antyseptyczne w połączeniu z opatrunkami specjalistycznymi, w tym w żelu. Antybiotyki ze względu na rosnącą liczbę wielolekoopornych drobnoustrojow są mniej skuteczne. Opatrunki hydrożelowe z zawartością substancji przeciwdrobnoustrojowej (np. oktenidyny) stanowią wydajny i łatwy w aplikacji produkt wspomagający procesy leczenia ran oraz skutecznie zapobiegają i przeciwdziałają infekcjom. W niniejszym przeglądzie porównujemy żele na bazie oktenidyny z innymi dostępnymi terapiami przeciwdrobnoustrojowymi, uwzględniając zarowno wyniki badań klinicznych in vivo, jak i badań molekularnych ex vivo.

It has been clinically proven that modern hydrogel wound dressings that balance wound moisture significantly reduce pain levels and at the same time accelerate the healing process. In recent years, the focus in treating wound infections has shifted from antibiotics to antiseptics in combination with modern dressings, including gel dressings, due to the growing number of MDRO. Hydrogel dressings are an efficient and easy-to-apply product supporting wound healing processes; in addition, hydrogel dressings containing antimicrobial substances, such as octenidine, are effective in preventing and

counteracting infections. In this review, we compare octenidine- based gels with other available antimicrobial therapies, taking into account both the results of in vivo clinical studies and ex vivo molecular studies.
słowa kluczowe:

leczenie ran, opatrunki specjalistyczne, hydrożel, oktenidyna, środek antyseptyczny

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.