eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zastosowanie pregabaliny w terapii bólu u pacjentów w przebiegu choroby nowotworowej – opis przypadków klinicznych

Aleksandra Ciałkowska-Rysz
,
Tomasz Dzierżanowski

Medycyna Paliatywna 2014; 6(2): 111–114
Data publikacji online: 2014/08/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Około 80% pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową cierpi z powodu bólu. U ponad 30% pacjentów ból ten ma charakter neuropatyczny lub mieszany. W poniższym opracowaniu omówiono dwa przypadki pacjentów z bólem nowotworowym, z których jeden dotyczył bólu z komponentem neuropatycznym, druga pacjentka cierpiała z powodu obwodowej neuropatii spowodowanej chemioterapią. Przedstawiono strategię leczenia bólu nowotworowego z komponentem neuropatycznym za pomocą łącznego zastosowania leku opioidowego i pregabaliny. W opisanych sytuacjach klinicznych uzyskano dobrą kontrolę bólu, w jednym przypadku udało się zredukować dawkę leku opioidowego.

Around 80% cancer patients in advanced stadium suffers pain. Its patomechanism is neuropathic or mixed in over 30% patients. There are two cases of cancer pain discussed in this paper, one of which was concerned with neuropathic component, and the second patient suffered from chemotherapy induced peripheral neuropathy. The strategy of combined opioid and pregabalin treatment of cancer pain with neuropathic component by has been raised. Good pain control was achieved in presented clinical cases, and in one case the reduction a dose of an opioid was attained.
słowa kluczowe:

ból nowotworowy, ból neuropatyczny, pregabalina

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe