eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2019
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zastosowanie tapentadolu w terapii bólu u chorego na raka migdałka podniebiennego ze złą tolerancją wcześniej stosowanych opioidów – opis przypadku

Aleksandra Drechna-Musiałowicz
1
,
Anna Zasowska-Nowak
2
,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
2

1.
Oddział Medycyny Paliatywnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
2.
Pracownia Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Medycyna Paliatywna 2019; 11(3): 139–145
Data publikacji online: 2019/11/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Na każdym etapie procesu nowotworowego u chorego może się pojawić ból, który powinien być leczony równie intensywnie jak choroba podstawowa. U większości pacjentów ból może być uśmierzony dzięki zastosowaniu rekomendowanych w zaleceniach, powszechnie znanych i dostępnych leków przeciwbólowych. Leki opioidowe pozwalają na dobrą kontrolę bólu o natężeniu od średniego do silnego. Wachlarz leków należących do tej grupy znacznie się powiększył w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania opioidu indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego stan ogólny, lokalizację, natężenie oraz charakter bólu, a także choroby współistniejące oraz możliwe działania niepożądane. W artykule przedstawiono postępowanie w przypadku dolegliwości bólowych u pacjenta z nowotworem migdałka podniebiennego, u którego z uwagi na brak skuteczności leczenia oraz nietolerancję objawów niepożądanych stosowano kolejno trzy silne leki opioidowe, zanim uzyskano satysfakcjonujący poziom analgezji i dobrą tolerancję leczenia za pomocą tapentadolu.

At any stage in the development of the cancer process, the patient may experience pain that should be treated as intensively as the underlying disease. For most patients, pain can be alleviated by using the recommended and commonly known and available painkillers. Opioid analgesics allow good control of moderate to severe pain. The range of drugs belonging to this group has significantly increased in the last few years, thanks to which it is possible to adjust the opioid individually for each patient, taking into account the patient’s general condition, the location, intensity, and nature of pain, as well as comorbidities and possible side effects. The article presents the management of pain in a patient with tonsil cancer, who, due to lack of treatment effectiveness and intolerance of side effects, used three strong opioids in succession, before satisfactory levels of analgesia and good tolerability of treatment with tapentadol were obtained.
słowa kluczowe:

nowotwór, tapentadol, działania niepożądane, tolerancja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.