eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2018
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zastosowanie treningu nordic walking u chorych ze stabilną dusznicą bolesną po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych

Bożena Kocik
1, 2
,
Anna Spannbauer
3, 4
,
Piotr Mika
5

1.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
2.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
3.
Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
4.
Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
5.
Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 4: 131–135
Data publikacji online: 2019/02/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nordic walking jest prostą, bezpieczną i efektywną formą aktywności fizycznej cieszącą się coraz większą popularnością w rehabilitacji kardiologicznej. Stanowi ona atrakcyjne uzupełnienie wysiłku fizycznego i jest skutecznym środkiem promocji zdrowia oraz prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych. Coraz młodszy wiek pacjentów zapadających na choroby układu krążenia wymaga stosowania odpowiednich technik leczniczych, często ratujących życie chorego. Zabiegi przezskórnego poszerzania naczyń wieńcowych zaliczane są do głównych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową i są powszechnie stosowane na świecie. Kluczową rolę po zabiegu rewaskularyzacji odgrywa prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego, której celem jest modyfikacja czynników ryzyka i wprowadzenie trwałych zmian w stylu życia, związanych m.in. ze zwiększeniem aktywności fizycznej. Skoordynowane programy rehabilitacji kardiologicznej i behawioralnej pacjentów po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych znacząco wpływają na modyfikację czynników ryzyka związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Nordic walking is a simple, safe and effective form of physical activity that is becoming more and more popular in cardiac rehabilitation. It’s an attractive complement to physical exercise and an effective means of promoting health and prevention of cardiovascular diseases. The increasingly young age of patients suffering from cardiovascular diseases requires the use of appropriate treatment techniques that often save the patient’s life. Percutaneous coronary angioplasty is one of the main methods of cardiac revascularization in patients with coronary artery disease and is widely used in the world. The key role after the revascularization procedure is the strategy related to the prevention of cardiovascular diseases in order to modify risk factors and introduce permanent lifestyle changes related to the particular focus on increase of physical activity. Coordinated behavioural programs and cardiac rehabilitation of patients after percutaneous coronary angioplasty significantly reduce the risk factors associated with cardiovascular diseases.
słowa kluczowe:

rehabilitacja, prewencja, nordic walking, przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe