eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2021
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zatorowość płucna – duży problem kliniczny w psychiatrii. Opisy przypadków

Karolina Sapota-Zaręba
1
,
Tadeusz Nasierowski
1

1.
Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (4): 293-297
Data publikacji online: 2021/12/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel: Zatorowość płucna (ZP) jest najpoważniejszą manifestacją kliniczną żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) oraz częstą przyczyną zgonów w populacji pacjentów psychiatrycznych. U pacjentów z rozpoznaniem choroby psychicznej występują dodatkowe czynniki ryzyka zakrzepowo-zatorowego. Czynniki te nie są uwzględniane w skalach oceniających ryzyko ŻChZZ. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zwiększone ryzyko zakrzepowo-zatorowe u pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z objawami katatonicznymi.

Opis przypadku: Opisano dwa przypadki młodych mężczyzn z objawami katatonicznymi, u których w trakcie hospitalizacji psychiatrycznej doszło do nagłego zatrzymania krążenia. W badaniach sekcyjnych wskazano ZP jako główną przyczynę zgonu. U obu pacjentów na podstawie Skali Padewskiej nie stwierdzono wskazań do wdrożenia profilaktyki przeciwzakrzepowej. W obu przypadkach głównym stosowanym lekiem była olanzapina.

Komentarz: Zatorowość płucna powinna być zawsze brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej, nawet jeśli u pacjentów nie ma typowych czynników ryzyka jej wystąpienia.

Purpose: Pulmonary embolism (PE) is the most serious clinical manifestation of venous thromboembolism (VTE) and a common cause of death in psychiatric patients. Patients diagnosed with mental illness have additional thromboembolic risk factors. These factors are not included in scores used to assess VTE risk. The goal of this elaboration is to take notice of the increased thrombo­embolic risk in psychiatric patients, with a particular focus on patients with catatonic symptoms.

Case description: Two cases of young men with catatonic symptoms who suffered from cardiac arrest during psychiatric hospitali­zation are reported on. Autopsy showed pulmonary embolism as the main cause of death. Based on the Padua Prediction Score the two patients had no indications for thromboprophylaxis. Both men were mostly treated with olanzapine.

Comment: PE should be always taken into account in differential diagnosis, even if patients do not present with its typical risk factors.
słowa kluczowe:

olanzapina, zatorowość płucna, katatonia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.