eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej - od epidemiologii do diagnostyki

Ewelina Drela, Grzegorz Mielcarz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (3): 73-77
Data publikacji online: 2017/12/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół stopy cukrzycowej zaliczany jest do naczyniowych powikłań cukrzycy. Rozwój zespołu stopy cukrzycowej u pacjentów z nieleczoną lub źle kontrolowaną cukrzycą jest częstą przyczyną ich hospitalizacji. Patogeneza tego powikłania jest złożona, niemniej jednak można wyróżnić dwa dominujące czynniki: czynnik metaboliczny i niedokrwienny. Zmiany naczyniowe prowadzą do ograniczenia przepływu krwi, w konsekwencji do niedokrwienia tkanek kończyny dolnej, co zwiększa ryzyko rozwoju owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą.

The diabetic foot syndrome is a vascular complication of diabetes. The development of diabetic foot syndrome in patients with untreated or poorly controlled diabetes is a frequent cause of hospitalization for these patients. The diabetic foot syndrome pathogenesis is multifactorial, but two dominant factors can be distinguished: metabolic and ischemic component. Vascular changes lead to reduced blood flow, resulting in lower limb ischemia, which increases the risk of developing ulcers in patients with diabetes.
słowa kluczowe:

zespół stopy cukrzycowej, powikłania cukrzycy, diagnostyka zespołu stopy cukrzycowej

referencje:
Waniczek D, Kozowicz A, Muc-Wierzgoń M i wsp. Adjunct methods of the standard diabetic foot ulceration therapy. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013: 243568.
Shaper NC, Prompers LM, Huijberts MS. Treatment of diabetic foot ulcers. Immun Endoc Metab Agents Med Chem 2007; 7: 95-104.
Mrozikiewicz-Rakowska B, Jawień A, Sopata M. Organizacja opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Leczenie Ran 2015; 12: 83-112.
Sękowska A, Gospodarek E. Zakażenie stopy cukrzycowej – analiza mikrobiologiczna. Pielęg Chir Angiol 2010; 4: 119-122.
Papanas NE, Maltezos E. Becaplermin gel in the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers. Clinical Interv Ag 2008; 3: 233-240.
Madanchi N, Tabatabaei-Malazy O, Pajouhi M i wsp. Who are diabetic foot patients? A descriptive study on 873 patients. J Diabetes Metab Disorders 2013; 1: 36-41.
International Consensus on the Diabetic Foot and Practical Guidelines on the Management and Prevention of the Diabetic Foot 2007. International Working Group on the Diabetic Foot/Consultative Section of the IDF. Amsterdam, Netherlands, on DVD. Dostępne na: www.idf.org/bookshop.
Clayton W, Elasy TA. A review of the pathophysiology, classification and treatment of foot ulcers in diabetic patients. Clin Diabet 2009; 2: 52-57.
Korzonek M, Markiel A, Czarnota-Chlewicka J. Zespół stopy cukrzycowej – problem wciąż aktualny. Pielęg Chir Angiol 2016; 10: 1-8.
Karnafel W, Mrozikiewicz-Rakowska B. Zespół stopy cukrzycowej. Termedia, Poznań 2010.
Edmonds ME, Foster AV. Managing the diabetic foot. Blackwell Science, Oxford 2010; 17-18.
Godyń G, Filipek B. Diabetic foot – pathophysiology, prevention and therapy. Farm Pol 2007; 5: 228-234.
Szczyrba S, Kozera G, Bieniaszewski L i wsp. Diabetic neuropathy – pathogenesis, diagnostic methods, prevention and treatments. Forum Medycyny Rodzinnej 2010; 4: 339-355.
Bernas M. Prevention of amputation of lower extremities in persons with diabetic foot syndrome. Med Metabol 2005; 4: 47-55.
Zalecenia kliniczne dotyczące postepowania u chorych na cukrzycę 2017. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetol Klin 2017; 3 supl. A
Jeffcoate WJ, Harding KG. Diabetic foot ulcers. Lancet 2003; 25: 1-6.
Mościcka P, Szewczyk MT, Cwajda-Białasik J i wsp. Zespół stopy cukrzycowej jako najczęstsze powikłanie cukrzycy – opis przypadku. Pielęg Chir Angiol 2016; 10: 47-51.
Rajewski P, Rajewski P. Etiology and pathogenesis of diabetic neuropathy in the light of present knowledge. Przegl Kardiodiabetol 2007; 2: 267-272.
Szewczyk M, Jawień A, Cierzniakowska K i wsp. Badanie fizykalne i postępowanie pielęgniarskie w schorzeniach układu naczyniowego kończyn dolnych. Pielęg Chir Angiol 2012; 6: 43-51.
Amin N, Doupis J. Diabetic foot disease: From the evaluation of the “foot at risk” to the novel diabetic ulcer treatment modalities. World J Diabetes 2016; 7: 153-164.
Volmer-Thole M, Lobmann R. Neuropathy and Diabetic Foot Syndrome. Int J Mol Sci 2016; 17: pii: E917.
Michałek-Kowalczyk M, Szewczyk MT. Stan wiedzy chorych z zespołem stopy cukrzycowej. Pielęg Chir Angiol 2007; 1: 28-34.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe