eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
5/2017
vol. 104
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ziarniniak grzybiasty o dramatycznym przebiegu u pacjenta z piodermią zgorzelinową w wywiadzie – opis przypadku

Julia Nowowiejska
,
Magdalena Świstak
,
Anna Baran
,
Iwona Flisiak

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 544–554
Data publikacji online: 2017/11/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie. Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszym pierwotnym chłoniakiem skóry o przewlekłym, postępującym przebiegu. W zaawansowanych stadiach mogą wystąpić zmiany pozaskórne, a rokowanie jest niepomyślne.

Cel pracy. Przedstawienie rzadkiego przypadku pacjenta z ziarniniakiem grzybiastym o dramatycznie szybko postępującym przebiegu.

Opis przypadku. Mężczyzna 64-letni z wywiadem piodermii zgorzelinowej w przeszłości był hospitalizowany w Klinice trzykrotnie. Pierwszym objawem było owrzodzenie policzka, które usunięto chirurgicznie. Niedługo później pojawiły się liczne zmiany skórne: rumieniowo-złuszczające, naciekowe, guzy ze skłonnością do rozpadu i owrzodzeń. W tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej wykryto powiększone węzły chłonne. Dopiero trzecie badanie histopatologiczne potwierdziło chłoniaka. Zastosowano leczenie metotre­ksatem oraz PUVA. Pomimo terapii choroba ulegała szybkiej progresji, a stan pacjenta znacznie się pogarszał. Ostatecznie chory zmarł w domu tydzień po ostatniej hospitalizacji.

Wnioski. Ziarniniak grzybiasty charakteryzuje się zwykle niewielką złośliwością i wieloletnim przeżyciem. Możliwy jest jednak dramatyczny przebieg. Pierwotne zmiany są zwykle niespecyficzne, a badanie histopatologiczne odgrywa znamienną rolę podczas ustalania rozpoznania.

Introduction. Mycosis fungoides is the most common primary cutaneous lymphoma characterized by a chronic progressive course. Advanced stages may be associated with extracutaneous manifestations and prognosis may be poor.

Objective. To describe a rare case of mycosis fungoides characterized by a dramatically rapid course.

Case report. A 64-year-old male patient with a history of pyoderma gangrenosum was hospitalized three times. The first symptom was ulceration of the cheek which was surgically removed. Soon afterwards, multiple erythematous-scaly and infiltrative lesions appeared, as well as tumours prone to ruptures and ulcerations. Computed tomography imaging of the chest and abdomen revealed enlarged lymph nodes. It was only after the third histopathological examination that lymphoma was diagnosed. Methotrexate and PUVA were introduced, however despite therapy the disease progressed rapidly and the patient’s condition worsened significantly. Eventually, the man died at home a week after the last hospitalization.

Conclusions. Mycosis fungoides is usually characterized by low malignant potential and long-term survival. However, a more dramatic course is also possible. Primary lesions are typically non-specific, and histopathological examination is crucial for the diagnosis.
słowa kluczowe:

ziarniniak grzybiasty, piodermia zgorzelinowa, chłoniak skóry

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe