eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek bezsenności i palenia tytoniu u pacjentów uzależnionych od alkoholu

Anna Wnorowska
,
Anna Klimkiewicz
,
Andrzej Jakubczyk
,
Maciej Kopera
,
Kirk Jeffrey Brower
,
Marcin Wojnar

Alcohol Drug Addict 2019; 32 (1): 25-34
Data publikacji online: 2019/06/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Bezsenność jest czynnikiem ryzyka nawrotu picia w uzależnieniu od alkoholu. Wiele czynników wpływa na nasilenie zaburzeń snu, m.in. palenie tytoniu. Celem badania było określenie związku pomiędzy paleniem a bezsennością u osób uzależnionych od alkoholu.

Materiał i metody
Do badania włączono 386 pacjentów. Zastosowano narzędzia do oceny nasilenia uzależnienia od tytoniu (FTND), snu (AIS i SDQ), nasilenia uzależnienia od alkoholu i jego konsumpcji (MAST, TFLB), objawów zaburzeń psychicznych (BSI), oparcia społecznego i impulsywności.

Wyniki
Osoby palące stanowiły 79% przebadanych pacjentów uzależnionych od alkoholu; większość z nich stanowiły osoby uzależnione od nikotyny (średni FTND ± SD: 6,12 ± 2,09); 62% badanych zgłosiło bezsenność (AIS). Wieloczynnikowa regresja logistyczna wykazała, że większe nasilenie objawów zaburzeń psychicznych (BSI, beta = 0,422, p < 0,0005), uzależnienia od tytoniu (FTND, beta = 0,140, p = 0,013) oraz duża intensywność picia alkoholu (TLFB, beta = 0,123, p = 0,034) są predyktorami bezsenności u pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Omówienie
Bezsenność wpływa negatywnie na jakość życia i jest związana ze współwystępowaniem objawów psychopatologicznych. Niniejsze badanie wskazuje, że palenie tytoniu jest w istotny sposób związane z nasileniem bezsenności u osób uzależnionych od alkoholu. Niektóre programy terapeutyczne dla pacjentów uzależnionych od alkoholu zawierają interwencje dotyczące palenia tytoniu, ale zajęcia te nie są obowiązkowe. Uzależnienie od tytoniu, stopień nasilenia objawów zaburzeń psychicznych i niedawne spożywanie alkoholu były niezależnymi predyktorami nasilenia bezsenności u osób uzależnionych od alkoholu, co powinno zostać uwzględnione w planowaniu leczenia odwykowego.

Wnioski
Niniejsze badanie dowodzi, że uwzględnienie problematyki palenia tytoniu w programach odwykowych może mieć korzystny wpływ na wyniki leczenia.Introduction
Insomnia is a risk factor for relapse in alcohol-dependence. Many conditions contribute to the severity of insomnia, including smoking. The aim of this study was to assess the association between parameters of tobacco smoking and the severity of insomnia after controlling for other correlates of insomnia in alcohol-dependent patients.

Material and methods
In the study included 386 patient participants. Standardised tools were used to assess tobacco dependence (FTND), sleep (AIS and SDQ-7), alcohol dependence and consumption (MAST, TFLB), psychiatric symptoms (BSI), social support and impulsivity.

Results
Current smokers constituted 79% of alcohol dependent patients. Most of them were tobacco-dependent (mean ± SD FTND score: 6.12 ± 2.09); 62% of participants reported insomnia (AIS). The multivariate regression analysis revealed that the severity of psychiatric symptoms (BSI, beta = 0.422, p < 0.0005), severity of tobacco dependence (FTND, beta = 0.140, p = 0.013) and intensity of drinking (TLFB, beta = 0.123, p = 0.034) predicted the severity of insomnia in alcohol-dependent subjects.

Discussion
Our findings suggest that smoking is significantly associated with insomnia severity in alcohol-dependent individuals. Some alcohol dependence treatment programmes include tobacco-dependence interventions, but they are not obligatory. Tobacco dependence as well as the severity of psychiatric symptoms and recent drinking consumption were independent predictors of insomnia severity in alcohol-dependent patients, which should be taken into consideration in determining addiction treatment goals.

Conclusions
Our results may implicate that addressing the issue of nicotine use during alcohol-dependence programmes might have positive influence on alcohol treatment outcomes.

słowa kluczowe:

alkohol, bezsenność, nikotyna

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe