eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek polimorfizmu genu oksytocyny z dyskomfortem psychicznym, myślami samobójczymi oraz nawrotem picia u pacjentów uzależnionych od alkoholu

Anna Mach
1
,
Anna Klimkiewicz
1
,
Sylwia Fudalej
1
,
Andrzej Jakubczyk
1
,
Maciej Kopera
1
,
Margit Burmeister
2, 3
,
Kirk J. Brower
2
,
Marcin Wojnar
1, 2

1.
Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2.
Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
3.
Molecular & Behavioral Neuroscience Institute, Departments of Computational Medicine & Bioinformatics and of Human Genetics, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (2): 91-104
Data publikacji online: 2021/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Oksytocyna (OXT) jest ważnym neurohormonem biorącym udział w regulacji reakcji na stres, zarówno w aspekcie behawioralnym, jak i fizjologicznym. Ma właściwości przeciwlękowe oraz przeciwdepresyjne. Badania dotyczące mechanizmów uzależnienia sugerują, że stres i takie objawy psychiczne, jak lęk i depresja, mogą zwiększać podatność na zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) oraz ryzyko nawrotu picia. Celem badania była ocena związku polimorfizmów w regionie genu OXT z dyskomfortem psychicznym oraz nasileniem myśli samobójczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Materiał i metody
Badaniem objęto 288 dorosłych ochotników spełniających kryteria uzależnienia od alkoholu według klasyfikacji DSM-IV, którzy uczestniczyli w programach leczenia uzależnienia od alkoholu w Warszawie. Krótki inwentarz objawów (BSI) wykorzystano do oceny cierpienia psychicznego. Nasilenie myśli samobójczych oceniono przy użyciu Skali Samobójczych Ideacji Becka (BSS). Zbadano cztery polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) w regionie genu OXT: rs4813625, rs877172, rs3761248 i rs2740210.

Wyniki
Analiza statystyczna uzyskanych danych wykazała istotny związek między genotypem GT polimorfizmu rs2740210 genu OXT a objawami dyskomfortu psychicznego u pacjentów uzależnionych od alkoholu (p = 0,0262). Po zastosowaniu korekty Bonferroniego (pBonferroni < 0,0125) zależność była istotna statystycznie w grupie pacjentów pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, a także chorych, u których wystąpił nawrót picia po leczeniu. Ponadto genotyp GT był istotnie statystycznie związany z nasileniem myśli samobójczych w grupie pacjentów z nawrotem picia po leczeniu.

Omówienie
Wyniki sugerują, że OXT może odgrywać ważną rolę u pacjentów uzależnionych od alkoholu poprzez jej związek z dyskomfortem psychicznym.

Wnioski
Polimorfizm rs2740210 w regionie genu OXT wymaga dalszych badań jako czynnik prognostyczny w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.Introduction
Oxytocin (OXT) is an important neurohormone involved in regulating the stress response with both behavioural and physiological aspects. It has anxiolytic and antidepressant properties. Studies on the mechanisms of dependence suggest that stress and psychological symptoms like anxiety and depression may increase susceptibility to alcohol use disorders (AUD) and the risk of relapse. The aim of this study was to analyse the relationships between oxytocin gene (OXT) polymorphisms, psychological distress and the severity of suicidal ideation in alcohol-dependent patients.

Material and methods
The study included 288 adult patients who fulfilled a DSM-IV diagnostic criteria of alcohol dependence and participated in alcohol treatment programmes in Warsaw, Poland. The Brief Symptom Inventory (BSI) was used to assess the level of psychological distress and the Beck Scale for Suicidal Ideation (BSS) measured the severity of suicidal ideation. Four single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the region of OXT gene were analysed (rs4813625, rs877172, rs3761248 and rs2740210).

Results
Statistical analysis of the obtained data showed a nominally significant association between the GT genotype in the rs2740210 polymorphism of the OXT gene region and symptoms of psychological distress in alcohol-dependent patients (p = 0.0262). After the Bonferroni correction (pBonferroni < 0.0125), this relationship was statistically significant in the group of patients with a family history of alcohol problems and patients who had returned to drinking after treatment. Moreover, the GT genotype was statistically significantly associated with the severity of suicidal ideation in a the post-treatment relapsing patient group.

Discussion
Our results suggest that the oxytocin system may play an important role in patients with alcohol dependence through its association with psychological distress.

Conclusions
The rs2740210 polymorphism in the region of the OXT gene should be studied further as a prognostic factor in the course and treatment of alcohol use disorders.

słowa kluczowe:

uzależnienie od alkoholu, zaburzenia związane z używaniem alkoholu, polimorfizm genetyczny, oksytocyna, dyskomfort psychiczny, myśli samobójcze

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.