Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Choroby neurologiczne u pacjentów z pemfigoidem pęcherzowym

Źródło: Neurological disorders in patients with bullous pemphigoid: clinical and experimental investigations; T. Gambichler, H. Segert, S. Höxtermann, L. Schmitz, P. Altmeyer and B. Teegen Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology; Volume 29,
Autor: Andrzej Kordas |Data: 08.09.2015
 
 
Uprzednio przeprowadzone badania pokazywały, iż wśród pacjentów chorujących na pemfigoid pęcherzowy częściej niż w populacji ogólnej stwierdza się występowanie chorób neurologicznych.
T. Gambichler i wsp. zaprojektowali badanie, którego celem była ocena danych klinicznych pacjentów z pemfigoidem pęcherzowym w zależności od współistnienia chorób neurologicznych oraz sprawdzenie reaktywności przeciwciał przeciwko BP180 z tkanką nerwową różnych ssaków in vitro.

Spośród grupy 161 pacjentów z pemfigoidem pęcherzowym, współistnienie choroby neurologicznej stwierdzono u 85 (52.8%). Analiza statystyczna wykazała, iż niezależnymi czynnikami predykcyjnymi wystąpienia choroby neurologicznej w tej grupie pacjentów były: obecność przeciwciał przeciwko BP180 w surowicy (p = 0.018), eozynofilia (p = 0.043), zamieszkiwanie w domu opieki (p < 0.0001).

W badaniach przeprowadzonych na modelu zwierzęcym nie stwierdzono immunofluorescencji związanej z przeciwciałami BP-180 w obrębie tkanki nerwowej.

Podsumowując, wyniki przedstawionego badania potwierdzają zwiększoną zachorowalność na choroby neurologiczne w populacji pacjentów chorych na pemfigoid pęcherzowy, o której donoszono we wcześniejszych publikacjach.
Jednakże wyniki badań na zwierzętach nie potwierdzają wysuniętych uprzednio hipotez, wskazujących na bezpośredni udział przeciwciał przeciwko BP180 w uszkadzaniu tkanki nerwowej i wywoływaniu chorób neurologicznych w tej grupie pacjentów.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe