Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dupilumab w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Źródło: N Engl J Med. 2014 Jul 10;371(2):130-9. doi: 10.1056/NEJMoa1314768. Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. Beck LA1, Thaçi D, Hamilton JD, Graham NM, Bieber T et al.
Autor: Andrzej Kordas |Data: 16.07.2014
 
 
Nowe przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko interleukinom 4 i 13 ma w szybki i bezpieczny sposób przynosić poprawę kliniczną u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.
Dupilumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które blokuje interleukiny 4 oraz 13. Blokada tych dwóch cząsteczek związana jest z modulacją odpowiedzi immunologicznej limfocytów Th2. Do tej pory potwierdzono skuteczność nowego leku w przypadku terapii astmy. W badaniu, które opublikowano w New England Journal of Medicine zajmowano się natomiast jego skutecznością w leczeniu atopowego zapalenia skóry.

Opisana próba kliniczna była randomizowana, podwójnie zaślepiona z grupą kontrolną placebo. Brali w niej udział dorośli z atopowym zapaleniem skóry o umiarkowanym i średnim nasileniu, mimo miejscowego leczenia kortykosteroidami oraz inhibitorami kalcyneuryny. Dupilumab stosowano w monoterapii w dwóch 4 tygodniowych próbach oraz w jednej 12 tygodniowej, tym razem w połączeniu z kortykosteroidami.

Do oceny wykorzystano między innymi wskaźnik ciężkości i wielkości zajęcia powierzchni ciała przez wyprysk (Eczema Area Severity Index, EASI) oraz wskaźnik ogólnej oceny przez badacza (Investigator Global Assesment, IGA). Wyniki obu prób wykazały, że po zastosowaniu dupilumabu można oczekiwać szybkiej i zależnej od dawki odpowiedzi klinicznej. W 12-tygodniowej próbie potwierdzono, że 85% pacjentów otrzymujących dupilumab i 35% osób z grupy placebo doświadczyło redukcji oceny wg EASI o 50%, natomiast przy ocenie IGA 40% pacjentów przyjmujących badany preparat i 7% osób, którym podawano placebo otrzymało 0 lub 1 punkt, co oznaczało zniknięcie lub prawie całkowitą redukcję zmian skórnych. Wśród pacjentów otrzymujących dodatkowo kortykosteroidy, EASI-50 osiągnięto u wszystkich przyjmujących dupilumab i u 50% osób, którym podawano zamiast niego placebo, mimo faktu, że osoby z pierwszej grupy otrzymywały mniejszą o ponad połowę dawkę kortykosteroidów.

Co ciekawe, uboczne efekty leczenia jak zakażenia skóry występowały częściej w grupie placebo, wśród osób z grupy badawczej najczęstszymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi były ból głowy (11,8%) i nieżyt gardła i nosa (19,6%).
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe