Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kobiety bardziej cierpią chorując na AZS

Źródło: Gender differences in depression and anxiety among atopic dermatitis patients Shaily Mina, Masarat Jabeen, Shalini Singh, Rohit Verma DOI: 10.4103/0019-5154.152564 Indian Journal of Dermatology
Autor: Andrzej Kordas |Data: 26.03.2015
 
 
Badania wskazują, że kobiety chorujące na AZS częściej niż mężczyźni doświadczają zaburzeń lękowych i depresji.
W przypadku wielu schorzeń dermatologicznych poza problemami związanymi bezpośrednio ze skórą pacjentów, chorzy cierpią również z powodów psychologicznych. Z czasem mogą one nawet przybierać postać depresji i innych zaburzeń psychiatrycznych.

Mimo że atopowe zapalenie skóry jest jednym z najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych, brakuje pewnych danych mówiących o tym, którzy pacjenci są szczególnie narażeni na rozwój problemów psychologicznych w związku z chorobą skóry. Dlatego też lekarze ze szpitala w New Delhi w Indiach postanowili sprawdzić, czy istnieją różnice w częstości zapadania na depresję i zaburzenia lękowe u pacjentów z AZS w zależności od ich płci.

Pacjenci, którzy uczestniczyli w badaniu byli proszeni o wypełnienie specjalnych kwestionariuszy zawierających pytania dotyczące ich sytuacji klinicznej oraz psycho-społecznej. Dodatkowo u pacjentów oceniano obecność objawów psychiatrycznych za pomocą PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders). W sumie przebadano 81 pacjentów i przeanalizowano zebrane od nich informacje. W grupie badanych osób było 36 mężczyzn oraz 45 kobiet. Między tymi grupami nie występowały znaczące różnice dotyczące struktury wieku (odpowiednio średni wiek wynosił: 36.14 ± 17.62 i 33.98 ± 14.49 lat; P = 0.54). Odsetek pacjentów, który doświadczał zaburzeń lękowych i depresyjnych wynosił odpowiednio 12% i 15%.

Wyniki badań i analiz psychiatrycznych wskazywały zaś, że zaburzenia lękowe oraz depresja występowały znacząco częściej wśród kobiet z AZS niż wśród mężczyzn (p=0,04 oraz p=0,03). Być może więc warto zwrócić szczególną uwagę na pacjentki z AZS pytając je również o zaburzenia nastroju?
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe