Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie AZS już wkrótce doustnie

Źródło: Medscape/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.02.2018
 
 
Jeśli ostatecznie potwierdzone zostaną wyniki badań drugiej fazy, już wkrótce pacjenci z atopowym zapaleniem skóry będą mogli być leczeni lekami doustnymi zamiast podawanymi w iniekcji.
Podczas dorocznej konferencji AAD w San Diego zaprezentowano m.in. wyniki badań nad upadacitinibem i baricitinibem, które działają jako inhibitory kinazy Janus (JAK) i są wytwarzane w sposób konwencjonalny, a nie w komórkach, tak jak leki biologiczne.

W badaniu upadacitinibu 166 uczestników zostało przydzielonych losowo do monoterapii raz na dobę, 30 mg, 15 mg lub 7,5 mg lub placebo. Po 16 tygodniach znacznie więcej pacjentów w grupie otrzymującej upadacitinib niż w grupie placebo uzyskało wynik EASI-90 i wynik globalnej oceny (IGA) 0 lub 1, co wskazuje na całkowite lub prawie całkowite ustąpienie objawów. W grupach leczonych upadacitinibem poprawa swędzenia była ogromna.

Nieco inne podejście było w randomizowanym badaniu podawania doustnie baricitinibu. 124 uczestników otrzymywało raz na dobę baricitinib w dawce 4 mg, 2 mg lub placebo i mogli stosować kortykosteroidy miejscowo. Poprawa była lepsza w grupie stosującej baricitinib niż w grupie placebo. I więcej pacjentów w grupie 4 mg niż w grupie placebo uzyskało EASI-50 po 16 tygodniach (61% w porównaniu z 37%).

Poprawa w 28-punktowej skali POEM pomiaru wyprysku wynik był lepszy w grupie przyjmującej baricitinib 4 mg niż w grupie placebo (-7,5 vs 3,5, P = 0,011) i w grupie 2 mg niż w grupie placebo grupa (-6,4 vs - 3,5; P = 0,07). Jeśli chodzi o działania niepożądane wystąpiły one u 71% pacjentów w grupie 4 mg, 46% w grupie 2 mg i 49% w grupie placebo.

Aktualne opcje leczenia dla osób z atopowym zapaleniem skóry są ograniczone, dlatego oczekuje się, że wkrótce nastąpi awans dla upadacitinibu i baricitinibu w badaniach trzeciej fazy dotyczących atopowego zapalenia skóry. Program kliniczny badania trzeciej fazy rozpocznie się w ciągu pierwszych półroczu 2018 roku.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe