Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zastosowanie komórek transfekowanych w diagnostyce autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych

Źródło: Justyna Gornowicz-Porowska, Marian Dmochowski, Paweł Pietkiewicz, Monika Bowszyc-Dmochowska Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych, Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry, Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Ka
Autor: Andrzej Kordas |Data: 31.01.2014
 
 
Obecnie diagnostyka laboratoryjna autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych (ADP) jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym.
Niedawno pojawiła się możliwość zastosowania, w ramach poliwalentnej pośredniej immunofluorescencji (IIF), mozaiki 6-substratowej, zawierającej epitopy wybranych docelowych autoantygenów (zewnatrzkomórkowa i przezbłonowa domena desmogleiny 1 i desmogleiny 3 oraz C-końcowa domena BP230) ulegających ekspresji w linii komórkowej HEK239 (human embryonic kidney) niewykazującej zapewne fizjologicznej ekspresji kadheryn desmosomalnych. Stabilne transfektanty umożliwiające ocenę profilu autoprzeciwciał IgG u danego pacjenta w pojedynczej inkubacji wychodzą naprzeciw idei diagnozowania ADP w jednym badaniu. Jednakże, należy pamiętać, iż właściwy dobór linii komórkowej do transfekcji jest kluczowy, aby uniknąć zaburzeń wyników badań wynikających z możliwego wpływu wybranej linii na poziom ekspresji analizowanego białka. Ponadto wydaje się, że interpretacja obrazów IIF z transfektantami jest czasami zbyt dużym wyzwaniem dla codziennej, rutynowej diagnostyki ADP.

Legenda do ryciny:
Mozaika IIF do diagnostyki autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych: autoprzeciwciała IgG przeciwko zewnątrzkomórkowej i przezbłonowej domenie DSG3 ulegające ekspresji w transferowanych komórkach HEK293 u młodego mężczyzny ze śluzówkowo-skórną pęcherzyca zwykłą.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe