Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jakość życia pacjentów z ZSC stosujących indywidualną wkładkę ortopedyczną

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 05.05.2022
 
 
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy. Jakość życia osób z ZSC może być obniżona ze względu na dolegliwości bólowe, problemy z poruszaniem się i utratę samodzielności. Leczenie ZSC polega m.in. na odciążaniu stopy objętej zmianami poprzez zastosowanie wkładek ortopedycznych.
Zespół stopy cukrzycowej występuje u 5–10 proc. pacjentów z cukrzycą, znacznie częściej z cukrzycą typu 2. Leczenie ZSC powinno obejmować m.in. odciążenie stopy objętej zmianami. Coraz częściej nowoczesna medycyna odchodzi od stosowania tradycyjnych, uniwersalnych wkładek na rzecz wkładek zindywidualizowanych.

Jakość życia osób z ZSC może być obniżona ze względu na dolegliwości bólowe, problemy z poruszaniem się lub utrzymaniem równowagi, konieczność zmiany trybu życia, wykluczenie z ról społecznych i zawodowych itp. Połowa pacjentów z ZSC w Polsce określa swój stan zdrowia jako zły.

Znajomość czynników wpływających na jakość życia pacjentów jest niezmiernie ważna w procesie planowania i prowadzenia leczenia. W przypadku chorób przewlekłych, jaką niewątpliwie jest cukrzyca, a wraz z nią ZSC, uczestniczy w nim nie tylko personel medyczny, lecz przede wszystkim pacjent. Wyższa jakość życia ma zasadnicze znaczenie dla motywacji do leczenia, rehabilitacji i przestrzegania zasad, które w przypadku tego schorzenia są bardzo uciążliwe i istotnie wpływają na codzienne życie.

Celem pracy, której wyniki opublikowano na łamach „Leczenia Ran”, było zbadanie wpływu wykorzystania wkładek ortopedycznych na jakość życia pacjentów z ZSC, poznanie subiektywnej opinii chorych na temat zastosowania indywidualnych wkładek ortopedycznych w procesie leczenia oraz zidentyfikowanie dolegliwości, które najbardziej utrudniają im codzienne funkcjonowanie.

Przeprowadzono badanie ankietowe za pomocą autorskiego narzędzia składającego się z 25 pytań opracowanych na podstawie dostępnej literatury. Do oceny jakości życia wykorzystano formularz WHOQoL-BREF. Badanie zrealizowano podczas osobistych rozmów z pacjentami oraz rozmów telefonicznych. Analizę statystyczną wykonano z wykorzystaniem testów statystycznych.

W badaniu wzięło udział 60 osób, z czego u 48 proc. wykorzystywano indywidualną wkładkę ortopedyczną w procesie leczenia. Ankietowani wskazali dolegliwości, które najbardziej utrudniają im funkcjonowanie w codziennym życiu. Przeprowadzono analizę jakości życia pacjentów, u których wykorzystano wkładki ortopedyczne, i porównano z wynikami osób, u których nie stosowano tej metody. Analizowano również odpowiedzi pacjentów na pytania dotyczące ich subiektywnego postrzegania wykorzystania wkładek ortopedycznych w procesie leczenia.

Jakość życia pacjentów, u których wykorzystano odciążenie za pomocą wkładek ortopedycznych, nie różni się istotnie od jakości życia pozostałych chorych. Niezależnie od sposobu zaopatrzenia pacjenci uskarżają się na ból, mają problemy z poruszaniem się oraz neuropatie. Pojedynczy element terapii w ZSC nie jest w stanie w sposób istotny wpłynąć na poprawę jakości życia chorego, co pośrednio dowodzi potrzeby wielospecjalistycznej, kompleksowej opieki. Jakość życia zależy od dolegliwości bólowych oraz stopnia samodzielności. Pacjenci subiektywnie pozytywnie oceniają wpływ zastosowania wkładek na swój stan zdrowia.

Pełna treść artykułu: Magdalena Szczupakowska, Sara Nowicka, Michał Goran Stanišić, Katarzyna Beata Głodowska. Jakość życia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej, u których zastosowano indywidualną wkładkę ortopedyczną. Leczenie Ran 2022; 19 (1): 31-36.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.