DIABETOLOGIA
Hipertensjologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wczesna identyfikacja powikłań narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego

Źródło: Triantafyllou A. et al.: Accumulation of microvascular target organ damage in newly diagnosed hypertensive patients. J Am Soc Hypertens 2014;8(8):542–549.
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 11.11.2014
 
 
Wczesna identyfikacja powikłań narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego (TOD) wyłania się jako istotna dla globalnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Zmiany naczyniowe, retinopatia i mikroalbuminuria to stany reprezentujące różne formy zaburzeń mikrokrążenia w przebiegu choroby nadciśnieniowej. Znikome są jednak dane dotyczące ich jednoczasowej obecności we wczesnych stadiach nadciśnienia tętniczego, związku liczby zajętych narządów z ryzykiem sercowo-naczyniowym i wpływem aldosteronu na wielonarządowe uszkodzenia. Triantafyllou A. i wsp. przebadali pacjentów ze świeżo ustalonym rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego, dotychczas nie leczonych hipotensyjnie oraz zdrowych ochotników.
Dno oka badano przy użyciu innowacyjnego oprogramowania, stosowanego do określenia średnicy naczyń siatkówki i gęstości naczyń włosowatych. Badano również parametry biochemiczne- w tym mikroalbuminurię i surowicze stężenie aldosteronu. Ryzyko sercowo -naczyniowe określano z zastosowaniem skali Framingham Risk Score. Do badania zakwalifikowano łącznie 103 osoby- 66 chorych z nadciśnieniem tętniczym i 37 osób normotensyjnych. Pacjenci z nadciśnieniem wykazywali większą liczbę zajętych narządów docelowych, w porównaniu z grupą normotensyjną (P 0,014). U 40,9% badanych stwierdzono retinopatię nadciśnieniową , co odpowiada najczęściej stwierdzanemu powikłaniu wśród pacjentów z nadciśnieniem. W badaniu stwierdzono liniową zależność między liczbą dotkniętych powikłaniami narządów , a zwiększonym ryzykiem sercowo naczyniowym i surowiczym stężeniem aldosteronu. Lekarze zajmujący się pacjentami z nadciśnieniem tętniczym powinni być świadomi możliwości wielonarządowego zasięgu powikłań w przebiegu HTA, nawet w jego wczesnych stadiach .
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.