Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ pokontrastowej nefropatii na wyniki pacjentów poddanych PCI.

Źródło: Circ Cardiovasc Interv. 2015 Aug;8(8):e002475. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.114.002475. Impact of Contrast-Induced Acute Kidney Injury After Percutaneous Coronary Intervention on Short- and Long-Term Outcomes: Pooled Analysis From the HORIZONS-AMI and A
Autor: Andrzej Kordas |Data: 31.08.2015
 
 
Na łamach Circulation. Cardiovascular Interventions przedstawiono wyniki analiz HORIZONS-AMI oraz ACUITY.
Ostre pokontrastowe uszkodzenie nerek (CI-AKI) jest definiowane jako wzrost kreatyniny ≥0.5 mg/dL albo ≥25% w ciągu 72 godzin od podania środka kontrastowego. Niestety jest to częste powikłanie, związane ze zwiększoną krótkoterminową śmiertelnością i chorobowością. Do tej pory opublikowano już kilka badań analizujących występowanie CI-AKI u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, ale związek między uszkodzeniem nerek a powikłaniami krwotocznymi nie został w pełni wyjaśniony, stąd też badania, których wyniki opublikowano w Circulation. Cardiovascular Interventions.


Ich autorzy przeanalizowali dane 9512 pacjentów z poddawanych PCI, którzy uczestniczyli w wieloośrodkowych próbach HORIZONS-AMI (Harmonizing Outcomes With Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction) oraz ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy). W grupie badanych osób 1212 pacjentów (12,7%) rozwinęło CI-AKI. Pacjenci, u których wystąpiło uszkodzenie nerek byli starsi oraz bardziej schorowani niż pozostałe osoby. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia uszkodzenia nerek należały: cukrzyca, objętość podanego kontrastu, wiek oraz wyjściowy poziom hemoglobiny. Współczynnik umieralności był znacząco wyższy w grupie osób z CI-AKI w ciągu 30 dni (4,9% vs 0,7%; P<0,0001) oraz po roku od interwencji (9,8% versus 2,9%; P<0,0001). Podobnie prezentowała się częstość występowania zawałów serca oraz zakrzepicy w stencie. Istotne krwawienia również występowały częściej wśród osób z CI-AKI (13,8% vs 5,4%; hazard ratio, 2,64; 95% confidence interval, 2,21-3,15; P<0,0001).

Wyniki tego badania wskazują więc, że pokontrastowa nefropatia u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi wiąże się ze wzrostem częstości zdarzeń zakrzepowych i krwotocznych.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.