Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zespoły mieloproliferacyjne to też nowotwory

Redaktor: Bartosz Aleksandrowicz |Data: 09.08.2022
 
 
Charakteryzują się nadmiernym wytwarzaniem jednego lub kilku prekursorów, z których powstają krwinki. Od połowy XX wieku nazywa się je zespołami mieloproliferacyjnymi, a traktowane są jak nowotwory. Podczas konferencji Algorytmy Postępowania w Nowotworach Układu Krwiotwórczego i Nie Tylko zostanie im poświęcona druga sesja pierwszego dnia.
Nowotwory mieloproliferacyjne mają podłoże genetyczne. Nie oznacza to jednak, że są chorobami, które dziedziczymy. Do mutacji dochodzi w trakcie życia i nie możemy ani ich przejąć od rodziców, ani przenieść na potomstwo. W tej grupie wyróżnionych zostało kilka głównych chorób, z których podczas konferencji omówione zostaną trzy.

Na nadkrwistości prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej skupi się prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor. Omówione zostaną podstawowe zasady doboru odpowiedniej terapii dla chorych. Metody leczenia muszą bowiem zawsze być dopasowane do grupy ryzyka czy wieku pacjenta. Prelegentka zwróci także uwagę na specyficzną sytuację, jaką jest wystąpienie choroby u kobiety w ciąży.

Nadkrwistość i nadpłytkowość należą do chorób o stosunkowo dobrych rokowaniach – za dużo groźniejszą, istotnie skracającą długość życia, uważana jest natomiast mielofibroza pierwotna, czyli włóknienie szpiku. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha przedstawi jej leczenie z zastosowaniem inhibitorów JAK. Są to leki, które hamują mutację kinazy janusowej odpowiedzialnej za wystąpienie choroby. Profesor zwróci uwagę na korelacje między możliwością farmakoterapii a częstością przeprowadzania alotransplantacji szpiku. Przeszczep jest szansą na całkowite wyleczenie, ale wciąż stanowi duże ryzyko ze względu na wysoką śmiertelność. Czy zatem można go zastąpić lekami? Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona podczas konferencji.

W programie dwudniowego spotkania znalazły się również wystąpienia dotyczące zespołów mielodysplastycznych, ostrej białaczki szpikowej, nowotworów limfoidalnych i powikłań związanych z alotransplantacjami.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


Konferencja Algorytmy Postępowania w Nowotworach Układu Krwiotwórczego i Nie Tylko odbędzie się w Katowicach (Vienna House Easy, ul. Sokolska) 30 września – 1 października. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy specjalną promocję cenową – tylko w przypadku rejestracji do końca sierpnia koszt udziału w konferencji wynosi jedyne 199 zł!

Serdecznie zapraszamy!

REJESTRACJA
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.