Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Terapia owrzodzeń i ran trudno gojących się w czasach pandemii COVID-19

Autor: Aleksandra Lang |Data: 12.11.2020
 
 
Terapia owrzodzeń i ran trudno gojących się wymaga regularnego postępowania terapeutycznego, zgodnego z strategią TIME.
Podstawą terapii jest regularne oczyszczanie łożyska rany (etap T; Tissue debridement), kontrola obciążenia mikrobiologicznego, infekcji i zapalenia (etap I; Infection and inflammation control), zarządzania raną w optymalnie wilgotnym środowisku (M; moisture balance) i etap E (Edges, epidermization), czyli pielęgnacja brzegów rany i wspieranie procesu naskórkowania.

Szczególnie ważnym aspektem w terapii ran z cechami infekcji jest płukanie ran bezpiecznym produktem o działaniu bójczym wobec drobnoustrojów np. Granudacyn i stosowanie specjalistycznych opatrunków np. ze srebrem. W doborze specjalistach opatrunków ważne jest, by charakteryzowały się one wysoką absorbcją i retencją, dzięki którym pacjentowi nie grozi przesiąkanie opatrunków i maceracja tkanek. Jest to niezwykle ważne w czasach ograniczonego dostępu pacjentów do specjalisty. Wśród opatrunków ze srebrem charakteryzujących się bardzo wysoką chłonnością wymienić można żelujące opatrunki włókniste Exufiber Ag+ i superabsorbenty z obramowaniem typu „all in one” np. Mepilex Border Ag. Oba opatrunki zawierają siarczan srebra, którego działanie bójcze obserwuje się już w 30 minucie i potwierdzone jest nawet w 7. dobie wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, w tym szczepów opornych na antybiotyki. Należy zaznaczyć, iż Exufiber Ag+ jest zalecany przez międzynarodowe grupy eksperckie jako element postępowania przeciwbiofilmowego, uzupełniającego strategię TIME. Niezwykle ważny jest również aspekt finansowy terapii. Stosowanie refundowanego opatrunku Mepilex Ag wpływa na zmniejszenie kosztów terapii aż o 40 proc., co potwierdzone zostało w badaniach klinicznych. O zmianie opatrunku w ranie trudno gojącej się z infekcją decyduje personel medyczny, jednakże zmiana ta szczególnie na początku terapii powinna następować średnio co 2-4 dni. Z tego powodu stosowane opatrunki powinny być zbudowane w taki sposób, by nie uszkadzały delikatnych tkanek w łożysku rany i skóry wokół. Ich aplikacja, noszenie, jak również zdjęcie szczególnie w warunkach domowych powinno być łatwe i jak najmniej traumatyczne i bolesne. Opatrunki piankowe tj. Mepilex Ag i Mepilex Border Ag, nie zawierają kleju akrylowego, ich warstwę kontaktową stanowi Safetac – warstwa z miękkiego elastycznego silikonu, który nie przykleja się i nie uszkadza komórek. Opatrunek włóknisty Exufiber Ag+ cechuje spójna struktura, dzięki której jest on łatwy do wyjęcia w jednym kawałku nawet z głębokiej przetoki.

Wnioski:
Terapia owrzodzeń w czasach pandemii może być utrudniona ze względu na rzadsze wizyty pacjentów w gabinetach chirurgicznych. Dlatego tez poza edukacją pacjenta i jego rodziny, niezwykle ważne jest stosowanie bezpiecznych rozwiązań tj. produktów do płukania rany np. roztworów podchlorynów Granudacyn i specjalistycznych opatrunków z siarczanem srebra, których stosowanie daje efekty na wagę złota.

Artykuł jest bezpłatny dzięki


Bibliografia:
1. Dissemond J et al. Evidence for silver in wound care, meta-analysis of clinical studies from 2000–2015. J Dtsch Dermatol Ges. 2017 May;15(5):524-535.
2. Gee Kee E et al Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns. 2015 Aug;41(5):946-55
. 3. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
5. Dhataryija K et al. An open, non comperative multicentre evaluation of performance and safety using an antimicrobial exudate transfer dressing on diabetic foot ulcers. A case series. J. Wound Care 2016; 25(5): 256–265.
6. Chadwick P, Taherinejad F, Hamberg K, Waring M. Clinical and scientific data on a silver-containing soft-silicone foam dressing: an overview. Journal of Wound Care 2009;18(11):483-491.
7. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 8. Gee Kee E et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns. 2017 Jun;43(4):724-732.
9. Silverstein P. et al. Anopen, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safetyof a silver contain in soft silicone foam dressing vs silver sulfadiazine cream. J BurnCareRes. 2011 Nov-Dec; 32(6).
10. Zurcher S, Krapfl L, Burds A. Reducing postoperative surgical site infections in coronary artery bypass graft patients. Poster presentation at the 45th Annual Conference of the Wound Ostomy and Conti¬nence Nurses Society, Seattle, WA, US 2013.
11. Davis, S. C., Li, J. , Gil, J., Head, C., Valdes, J., Glinos, G. D., Solis, M. , Higa, A. and Pastar, I. (2019), Preclinical evaluation of a novel silver gelling fiber dressing on Pseudomonas aeruginosa in a porcine wound infection model. Wound Rep Reg, 27: 360-365
12. Gil et at. 2017. Evaluation of a Gelling Fiber Dressing with Silver to Eliminate MRSA Biofilm Infec¬tions and Enhance the Healing. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 - 09, 2017, San Diego, CA, USA.
13. Surgical Materials Testing Laboratory. BS EN 13726-1:2002: Test methods for primary wound dressings. Mölnlycke Health Care. Data on file. (2014).
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe