Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

AASLD: Vonoprazan lepszy od IPP w chorobie refluksowej przełyku z nadżerką

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 11.02.2021
 
 
Zgodnie z badaniami przedstawionymi na Liver Meeting Digital Experience, organizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Chorobami Wątroby (AASLD), vonoprazan podawany co drugi dzień może być skuteczniejszym leczeniem podtrzymującym niż inhibitory pompy protonowej (PPI) u pacjentów z erozyjną chorobą refluksową przełyku (GERD).
Prospektywne, wieloośrodkowe, otwarte badanie obejmowało 122 pacjentów z nadżerkowym GERD i trwało od grudnia 2017 r. do maja 2019 r. Badacze losowo przydzielili uczestników do grupy PCPP, którym podawano vonoprazan, konkurencyjny bloker kwasu potasowego, 10 mg / dobę każdego dnia przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie lanzoprazol w dawce 15 mg / dobę przez kolejne 4 tygodnie, oba podawane co drugi dzień, jak również grupie PPPC, która otrzymała leczenie w odwrotny sposób. Badacze porównali objawy GERD, w tym zgagę i refluks żołądkowo-jelitowy, między vonoprazanem a lansoprazolem, używając dzienników objawów, skali częstości objawów GERD (FSSG) i skali oceny objawów żołądkowo-jelitowych (GSRS).

Bezobjawowe proporcje w podawaniu vonoprazanu i lanzoprazolu wynosiły odpowiednio 93,6% (105/112) i 82,1% (92/112). Różnica była znacząca w przypadku analizy za pomocą testu McNemara (P = 0,003). W pierwszych 4 tygodniach 93,3% i 85,7% pacjentów nie wykazywało objawów po leczeniu przez co najmniej 6 kolejnych dni w tygodniu odpowiednio w grupach PCPP i PPPC (p = 0,228). W drugich 4 tygodniach odpowiednio 94,4% i 76,7% pacjentów było bezobjawowych (p = 0,009).

Ponadto 96,7% i 80% pacjentów nie wykazywało objawów przy podawaniu rzadziej niż raz w tygodniu odpowiednio w grupach PCPP i PPPC w ciągu pierwszych 4 tygodni (P = 0,007). Stwierdzono, że objawy GERD uległy znacznemu zmniejszeniu przy podawaniu vonoprazanu co drugi dzień, zgodnie z wynikami FSSG i GERD.

Naukowcy stwierdzili, że podawanie vonoprazanu co drugi dzień może skuteczniej redukować objawy pacjenta niż IPP w leczeniu podtrzymującym erozyjną GERD. Ponadto vonoprazan może być skuteczną terapią podtrzymującą ze względu na jego hamujący wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego, nawet przy podawaniu co drugi dzień i może być wybierany na żądanie. Konieczne byłyby jednak dalsze badania dotyczące długoterminowych skutków podawania.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe