SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Abrilumab w leczeniu colitis ulcerosa
Źródło: DM/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)35283-1/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.11.2018
 
 
Choroby zapalne jelit są poznawane coraz lepiej, co niesie za sobą ogromny postęp w leczeniu, zwłaszcza za pomocą leków biologicznych. Ostatnio na łamach czasopisma Gastroenterology pojawiły się wyniki badań nad zastosowaniem przeciwciała przeciwko integrynie α4β7 (abrilumabu) w leczeniu umiarkowanych i ciężkich postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą wzięło udział 354 pacjentów. Podzielono ich na odpowiednie grupy, otrzymujące placebo (n=116) lub abrilumab podskórnie w odpowiedniej dawce (7mg: n=21, 21mg: n=40, 70mg: n=98, 210mg: n=79). Warto dodać, że cała badana populacja charakteryzowała się brakiem odpowiedzi lub nietolerancją standardowego schematu terapeutycznego oraz punktacją w zakresie 6-12 punktów wg Mayo.

Analizy wykazały, że w 8. tygodniu od rozpoczęcia próby podawanie abrilumabu w dawce 70mg i 210mg wiązało się z odpowiednio 13,3% oraz 12,7% remisji (określaną jako <2 punkty wg Mayo) w porównaniu z 4,3% placebo (p<0,05). Podawanie leku w wymienionych dawkach wiązało się odpowiednio z 3,35 (p=0,021) i 3,33 (p=0,030) razy większą szansą na remisję. Ponadto na podstawie rektosigmoidoskopii wywnioskowano, że podawanie leku wiąże się z szybszym gojeniem śluzówki jelita grubego, uszkodzonej w czasie choroby.

Warto przypomnieć, że wcześniej udowodniono skuteczność leku w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna. Odsetek remisji w 8. tygodniu dla dawek 70 i 210 mg wynosił odpowiednio 14,4% i 21,9%, a 12. tygodniu 27,9% i 30,8%.

Powyższe wyniki trudno nazwać przełomowymi, niemniej jednak dla określonych grup pacjentów być może lek ten okaże się bardzo skuteczny. Czekamy na wyniki kolejnych badań z udziałem abrilumabu.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe