Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Adalimumab w utrzymaniu remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna: meta-analiza Cochrane Collaboration

Źródło:
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 18.05.2020
 
 
Adalimumab jest skutecznym lekiem w utrzymaniu klinicznej remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Adalimumab może być również stosowany u osób którzy wcześniej przebyli terapię antagonistą TNF-alfa.
Adalimumab jest lekiem biologicznym należący do grupy antagonistów czynnika martwicy guza alfa (ang. tumour necrosis factor alfa, TNF-alfa). Niedawno ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą od Cochrane Collaboration w którym oceniono skuteczność i bezpieczeństwo adalimumabu w utrzymaniu remisji u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

W analizie uwzględniono 6 randomizowanych badań klinicznych obejmujących w sumie 1158 pacjentów z czego w czterech badaniach (1012 uczestników) kontrolę stanowiło placebo, a w dwóch (70 uczestników) kontrolę stanowiły leki (azatiopryna, mesalamina oraz 6-merkaptopuryna). Dwa badania z kontrolą nie-placebo obejmowały grupę pacjentów po wcześniejszej resekcji krętniczo-kątniczej.

W przypadku badań porównujących adalimumab z placebo, 59% pacjentów w grupie interwencyjnej nie uzyskało trwałej remisji po 52–56 tygodniach leczenia, podczas gdy w grupie placebo do zaostrzenia choroby doszło u 86% badanych (RR=0,70; 95% CI: 0,64–0,77; 3 badania, 683 uczestników; wysoka jakość dowodu). Wśród pacjentów którzy wcześniej otrzymali antagonistów TNF-alfa, adalimumab również okazał się być bardziej skuteczny w porównaniu z placebo. Jednakże, aż u 69% pacjentów z grupy interwencyjnej doszło do zaostrzenia choroby w 52-56 tygodniu (RR=0,76; 95% CI: 0,68–0,85; 2 badania; 302 uczestników; umiarkowana jakość dowodu). Na podstawie analizy badań kontrolowanych placebo, adalimumab wykazywał się dobrą tolerancją i dobrym profilem bezpieczeństwa. W porównaniu z innymi lekami, adalimumab wydawał się być skuteczniejszy w utrzymaniu remisji klinicznej po resekcji krętniczo-kątniczej. Jednakże, badane populacje były niewielkie, stąd jakoś dowodów pozostawia wiele do życzenia.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe