Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Adrenomodulina w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nieodpowiadającego na sterydy

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00535-020-01741-4
Dzięki zastosowaniu tego peptydu mogą wzrosnąć szanse na uzyskanie remisji po 8 tygodniach u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego nieodpowiadających na leczenie sterydami.
Adrenomodulina to peptyd rozszerzający naczynia, który posiada dodatkowo działania immunomodulujące oraz wpływa na regenerację błon śluzowych.

Na łamach „Journal of Gastroenterology” ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy 2a, w którym zastosowano ten peptyd w leczeniu japońskich pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego nieodpowiadających na leczenie glikokortykosteroidami.

Do badania zrekrutowano 28 pacjentów. Pacjenci byli randomizowani do adrenomoduliny we wlewie w dawce 5, 10, 15 ng/kg/min przez 8 godzin dziennie przez 14 dni albo do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w punktacji Mayo w drugim tygodniu leczenia. W pierwszorzędowym punkcie końcowym jednak nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy czterema grupami. Natomiast w zakresie drugorzędowego punktu końcowego zaobserwowano, że adrenomodulina w najwyższej dawce zmniejszała punktację Mayo w porównaniu z placebo w ósmym tygodniu od randomizacji (–9,3 ±1,2 vs –3,0 ±2,8).

Odsetek remisji klinicznej w grupie leczonych największą dawką adrenomoduliny również był znacznie większy w porównaniu z placebo (100 proc. vs 0 proc.).

Adrenomodulina może zwiększać szanse na uzyskanie remisji po 8 tygodniach u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego nieodpowiadających na leczenie sterydami.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.