GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Alginiany skutecznie redukują natężenie objawów GERD w przypadku nieskuteczności monoterapii IPP

Autor: Mariusz Bryl
|
Źródło: Reimer C, Lødrup AB,Smith G, Wilkinson , Bytzer P . Randomised clinical trial: alginate (Gaviscon Advance) vs. placebo as add-on therapy in reflux patients with inadequate response to a once daily proton pump inhibitor. Aliment Pharmacol Ther. 2016 Feb 22
Mimo dosyć dobrej skuteczności inhibitorów pompy protonowej (IPP) w łagodzeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, pozostaje grupa pacjentów, u których takie leczenie nie pozwala na pełną kontrolę objawów choroby.
Reimer i wsp. zaprojektowali badanie, którego celem była ocena efektywności terapii skojarzonej IPP z preparatem z grupy alginianów (Gaviscon Advance) wśród pacjentów, u których IPP stosowane w monoterapii (1 raz na dobę) okazały się nieskuteczne. Wyniki badania opublikowano na łamach Alimentary Pharmacology and Therapeutics.
Wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem objęto 136 pacjentów. Przy ocenie nasilenia objawów choroby posługiwano się kwestionariuszem HRDQ (Heartburn Reflux Dyspepsia Questionnaire).
W grupie pacjentów stosujących leczenie skojarzone obserwowano znamienną poprawę ocenianą przy pomocy kwestionariusza HRDQ (średnia: −5.0, odchylenie standardowe: 4.7) w porównaniu z grupą kontrolną (średnia: −3.5, odchylenie standardowe: 5.5), p = 0.03.
Zmniejszenie średniej liczby nocy w czasie których występowały objawy chorobowe oceniono na 3.6 do 3.0 w grupie kontrolnej oraz z 3.9 do 2.2 w grupie badanej. Przełożyło się to na znamienną redukcję występowania nocnych objawów choroby w grupie badanej w stosunku do grupy otrzymującej IPP oraz placebo (p < 0.01).
Podsumowując, alginiany mogą być korzystną opcją terapeutyczną u chorych z refluksem żołądkowo-przełykowym, u których leczenie IPP w monoterapii okazało się nieskuteczne.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.