Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Antagoniści TNF-alfa vs tiopuryny w prewencji nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna po resekcji krętniczo-kątniczej

Źródło: Clinical Gastroenterology and HepatologyClinical Gastroenterology and Hepatology
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 06.12.2021
 
 
Wyniki metaanalizy wskazują, że po resekcji krętniczo-kątniczej działanie antagonistów TNF-alfa zmniejsza ryzyko nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna w porównaniu z tiopurynami.
Na łamach „Clinical Gastroenterology and Hepatology” ukazała się metaanaliza indywidualnych danych pacjentów z randomizowanych badań klinicznych oceniających skuteczność antagonistów TNF-alfa i tiopuryn w prewencji nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna po resekcji krętniczo-kątniczej.

Badacze uzyskali dane 645 uczestników z 6 badań. Pierwszorzędowym punktem końcowym było ryzyko nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna w badaniu endoskopowym (wartości w punktacji Rutgeertsa i2 i więcej) i w tym przypadku zastosowanie antagonistów TNF-alfa wiązało się z mniejszym ryzykiem nawrotu endoskopowego choroby w porównaniu z tiopurynami (HR = 0,52; 95% CI: 0,33–0,80). Podobnie wykazano wyższość antagonistów TNF-alfa nad tiopurynami w zakresie klinicznego nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna (RR = 0,50; 95% CI: 0,26–0,96) oraz ciężkiego nawrotu ocenianego w endoskopii (wartości w punktacji Rutgeersa i3 i więcej; RR = 0,41; 95% CI: 0,21–0,79).

Po resekcji krętniczo-kątniczej działanie antagonistów TNF-alfa zmniejsza ryzyko nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna w porównaniu z tiopurynami.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny), RR – Relative Risk (ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.