Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Apremilast w leczeniu aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Źródło: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 19.10.2020
 
 
Apremilast to doustny inhibitor fosfodiesterazy IV. Fosfodiesteraza IV reguluje odpowiedź zapalną przez zwiększanie produkcji cytokin takich jak: interleukina 23 i czynnik martwicy nowotworów alfa. Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki badania klinicznego drugiej fazy w którym zastosowano apremilast u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Jednym z autorów pracy jest doktor Adam Kopoń z Torunia.
Do badania zakwalifikowano dorosłych 1) u których wrzodziejące zapalenie jelita grubego było aktywne co najmniej trzy miesiące, 2) którzy wcześniej nie byli leczenie terapią biologiczną, a 3) terapia konwencjonalna nie przyniosła poprawy, nie była tolerowana lub była przeciwwskazana. Pacjenci byli randomizowani do jednej z trzech grup: apremilast 30 mg, 40 mg lub placebo dwa razy dziennie przez 12 tygodni. Następnie w 12 tygodniu uczestnicy byli randomizowani ponownie do apremilastu 30 lub 40 mg dwa razy dziennie przez kolejne 40 tygodni (w sumie 52 tygodnie).
Pierwszorzędowym punktem końcowym był osiągnięcie remisji klinicznej w 12 tygodniu zdefiniowanej jako punktacja w skali Mayo równa 2 lub mniej.

Do apremilastu w dawce 30 mg zostało z randomizowanych 57 osób, do 40 mg 55 osób i do placebo 58 osób. Remisję kliniczną osiągnęło odpowiednio 31,6% (w porównaniu z placebo: p=0,01), 21,8% (w porównaniu z placebo: p=0,27) i 12,1%. W grupach leczonych apremilastem odnotowano istotniejszą redukcję stężenia białka C-reaktywnego we krwi oraz kalprotektyny w kale w ciągu 12 tygodni w porównaniu z placebo. Remisję kliniczną 52 tygodniu utrzymało 40,4% pacjentów otrzymujących apremilast w dawce 30 mg oraz 32,7% otrzymujących apremilast w dawce 40 mg.

Apremilast pozwalał większemu odsetkowy pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego uzyskać remisję kliniczną w porównaniu z placebo.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe