Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Bezpieczeństwo endoskopii u pacjentów onkologicznych z trombocytopenią i neutropenią

Źródło: AK/www.giejournal.org/article/S0016-5107(18)33347-9/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 24.01.2019
 
 
Ze względu na charakter choroby nowotworowej oraz stosowane leczenie, pacjenci onkologiczni często rozwijają trombocytopenie i neutropenie, które zwiększają ryzyko krwawień i infekcji.
Abu-Sheih i wsp. na łamach Gastrointestinal Endoscopy opublikowali artykuł oceniający bezpieczeństwo zabiegów endoskopowych u pacjentów onkologicznych obciążonych trombycytopenią i/lub neutropenią. Do badania włączono 588 pacjentów, którzy byli poddani 783 zabiegom w latach 2010-2015. U 24 (4,1%) pacjentów doszło do powikłań związanych z zakażeniem, a u 29 (4,9%) doszło do epizodu krwawienia do jednego tygodnia po zabiegu. Autorzy nie odnotowali żadnego związku między liczbą neutrofili, a ryzykiem powikłania związanego z infekcją. Ryzyko powikłań związanych z infekcją było głównie zależne od stanu sprawności ogólnej chorego (performance status). Liczba płytek krwi (PLT – plateles) < 50 tys./mikrol. była związana ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Natomiast ryzyko krwawienia istotnie zmniejszało się u pacjentów, u których po zabiegu uzupełniono liczbę PLT z< 20 tys./mikrol do > 50 tys./mikrol.

Zabiegi endoskopowe są relatywnie bezpieczne u pacjentów onkologicznych z PLT > 50 tys./mikrol. U pacjentów z niższą wartością PLT, szczególnie < 20 tys./mikrol., zmniejszenie ryzyka krwawienia można osiągać podnosząc wartość PLT przetaczając koncentrat krwinek płytkowych do wartości PLT > 50 tys./mikrol.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe