SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Bezpieczeństwo stosowania statyn w przewlekłych chorobach wątroby
 
Od lat znany jest potencjał hepatotoksyczny statyn. Stąd dość często spotykany wśród wielu lekarzy sceptycyzm odnoszący się do stosowania tej grupy leków u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby. Jest to o tyle zaskakujące, że dysponujemy pewnymi dowodami, że leki te mogą wręcz poprawiać przebieg wielu schorzeń hepatologicznych. Na łamach czasopisma Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazała się ważna meta-analiza, poświęcona temu zagadnieniu.
Autorzy zidentyfikowali 13 badań odnoszących się do dorosłych pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, w których oceniano wpływ statyn na ryzyko rozwoju marskości , dekompensacji marskości, na nasilenie nadciśnienia wrotnego oraz na śmiertelność.
Wśród 121058 badanych z przewlekłymi chorobami wątroby, 46% stosowało statyny (głównie byli to chorzy z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C). U pacjentów z marskością przyjmowanie statyny wiązało się z 46% (RR 0,54; 95%CI 0,46 – 0,62) obniżeniem ryzyka dekompensacji choroby i 46% (RR 0,54; 95%CI 0,47-0,61) obniżeniem śmiertelności. W przypadku chorych bez marskości –statyny pozostawały bez istotnego wpływu na ryzyko progresji włóknienia i marskości. W 3 randomizowanych badaniach oceniano ryzyko żylakowego krwawienia oraz progresji nadciśnienia wrotnego i wykazano, że statyny zmniejszały ryzyko wskazanych zdarzeń o 27 % (RR 0,73; 95%CI 0,59-0,91).
Autorzy konkludują, że stosowanie statyn może być korzystne dla przebiegu wielu przewlekłych chorób wątroby, w tym dla pacjentów z marskością wątroby. Konieczne są dalsze prospektywne badania w tym zakresie.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe