Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Bifidobacterium breve chroni przed negatywnymi następstwami przyjmowania NLPZ

Autor: Alicja Kostecka |Data: 21.05.2019
 
 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najbardziej popularnych grup leków. Dane literaturowe wskazują, że NLPZ stanowią 5-10% wszystkich stosowanych leków. Są one łatwo dostępne, skuteczne w leczeniu większości dolegliwości bólowych i tanie - nie oznacza to jednak, że są zupełnie bezpieczne, gdyż 30-50% stosujących je osób ma zmiany endoskopowe (takie jak krwotoki podnabłonkowe, nadżerki i owrzodzenia), głównie zlokalizowane w żołądku, a często nieme klinicznie.
W zapobieganiu wymienionym zmianom używa się najczęściej inhibitorów pompy protonowej; niedawno sprawdzono, czy istnieje naturalna ochrona przed miejscowo szkodliwym działaniem NLPZ.

W "erze mikrobioty" przybywa prac sugerujących wpływ rozmaitych rodzajów bakterii na ludzki organizm. Tym razem naukowcy z Danii i Irlandii sprawdzili, czy bakterie Bifidobacterium breve mogą zapobiec powstawaniu patologicznych zmian w obrębie żołądka i jelita cienkiego. Wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą opublikowano na łamach prestiżowego Gastroenterology.

Siedemdziesięciu pięciu zdrowym ochotnikom podawano 300 mg kwasu acetylosalicylowego codziennie przez 6 tygodni. Oprócz tego badaną populację przydzielono w stosunku 1:1 do otrzymywania przez 8 tygodni probiotyku zawierającego Bifidobacterium breve (Bif195; ≥5x1010 CFU) lub placebo. W trakcie eksperymentu przeprowadzono aż 6 wizyt kontrolnych i podczas każdej z nich wykonano endoskopię kapsułkową w celu oceny śluzówki jelita cienkiego.

Wyniki endoskopii wykazały, że podawanie wspomnianego probiotyku istotnie zapobiegało wystąpieniu patologicznych zmian w obrębie śluzówki jelita cienkiego (p=0,0376). Korzystna dla suplementacji B. breve zależność wystąpiła także dla owrzodzeń (p=0,0258). Odnotowano 20 zdarzeń niepożądanych w grupie kontrolnej i 12 w badawczej, przy czym żadne z nich nie było związane z przyjmowaniem probiotyku.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe