Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Budezonid w utrzymaniu remisji eozynofilowego zapalenia przełyku

Źródło: Gastroenterology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 14.09.2020
 
 
Glukokortykosteroidy podawane w formie doustnej, które działają miejscowo w przełyku są efektywną metodą indukcji remisji u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku. Jednakże, dotychczas nie było wiadomo czy środki te są skuteczne w długotrwałym utrzymaniu remisji.
W badaniu opublikowanym na łamach Gastroenterology, pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku w remisji randomizowano do: budezonidu w formie rozpuszczalnej w jamie ustnej (ang. budesonide orodispersible tablet, BOT) w dawce 0,5 mg dwa razy dziennie lub 1 mg dwa razy dziennie lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów u których utrzymano remisję kliniczną oraz histologiczną w ciągu 48 tygodni leczenia.

Do BOT w dawce 0,5 mg dwa razy dziennie zostało zrandomizowanych 68 osób, do dawki 1 mg dwa razy dziennie 68 osób i grupę kontrolną stanowiło 68 osób. Odsetek pacjentów u których udało się utrzymać remisje wynosiły odpowiednio 73,5%, 75,0% i 4,4%. Częstość działań niepożądanych była podobna we wszystkich grupach. U czterech pacjentów z grup interwencyjnych stwierdzono niskie stężenie kortyzolu jednak nie towarzyszyły temu żadne objawy. Kandydoza występowała u 16,2% pacjentów stosujących dawkę 0,5 mg i u 11,8% pacjentów stosujących dawkę 1,0 mg. Kandydoza ustąpiła po zastosowanym leczeniu.

Zastosowanie budezonidu w formie doustnej, działającej miejscowo w przełyku pozwalało na utrzymanie remisji u 3/4 pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku w ciągu 48 tygodni.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe