Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Celiakia - dodatnie miana przeciwciał to nie wszystko

Źródło: www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)41339-5/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.10.2019
 
 
Glutenozależna choroba trzewna po raz pierwszy została opisana już w 1888 roku, jednak jest związek z podażą glutenu w diecie został odkryty dopiero w roku 1953. Celiakia jest chorobą dość częstą - w Europie występuje u 1-2% populacji. Jest to także choroba podstępna, co pokazuje najnowsza publikacja z prestiżowego czasopisma Gastroenterology.
W części przypadków, mimo dodatnich mian przeciwciał przeciw transglutaminazie i/lub przeciwendomysialnych, obraz histologiczny wycinków jelitowych pozostaje niezmieniony. Zespół naukowców z Mayo Clinic postanowił sprawdzić, jakie jest ryzyko wystąpienia aktywnej postaci choroby w tej grupie pacjentów. W tym celu pobrano próbki krwi od 15 551 osób i oznaczono miano przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej; jeżeli wynosiło ono powyżej 2 U/ml wówczas oznaczano także przeciwciała przeciwendomysialne. Próbki pobrano w 2 punktach czasowych (mediana odstępu 8,8 lat), od 2006 do 2017 roku.

Z próbek surowicy pobranych w pierwszym punkcie czasowym 15 398 było ujemnych , a 153 dodatnich dla TGA (> 4 U/ml). W czasie follow-upu łącznie u 6 osób zdiagnozowano celiakię (częstość rozpoznania 0,06%). 49 osób z wynikiem ujemnym z pierwszego testu serologicznego (0,32%) uzyskało wynik dodatni w drugim teście. Spośród 153 osób z dodatnim wynikiem pierwszego oznaczenia u 31 pacjentów (20%) pojawiły się kliniczne objawy choroby, 81 (53%) pozostało serododatnich, lecz bezobjawowych, a 41 (27%) osób uzyskało ujemny wynik drugiego oznaczenia. Wyższe początkowe miana TGA, płeć żeńska oraz niedoczynność tarczycy i choroby autoimmunologiczne w wywiadzie były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów klinicznych celiakii. Co ciekawe, dorośli, których pierwsza próbka była dodatnia, a druga ujemna byli starsi, mieli niższe niż średnie początkowe miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej i charakteryzowali się wyższym średnim wskaźnikiem masy ciała.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe