Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Chemioterapia FOLFIRINOX u pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub przełyku

Źródło: Jama Oncology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 25.08.2020
 
 
W przypadku rozsianego gruczolakoraka żołądka lub przełyku pierwszorzutowe linie chemioterapii takie jak FOLFOX lub CAPOX pozwalają na uzyskanie obiektywnej odpowiedzi u około 40% pacjentów. Kombinacja 4 leków: leukoworyny, fluorouracylu, irinotekanu oraz oksaliplatyny (FOLFIRINOX) jest terapią którą stosuje się u pacjentów z rozsianym rakiem trzustki lub raka jelita grubego. Na łamach JAMA Oncology ukazały się wyniki badania klinicznego w którym zastosowano FOLFIRINOX u pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub przełyku.
Badanie miało charakter badania jednoramiennego typu open-label. Pacjenci z obecnością ekpresji HER-2 poza FOLFIRINOX otrzymywali również transtuzumab. Pozostali pacjenci byli leczeni jedynie kombinacją FOLFIRINOX. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów którzy uzyskali obiektywną odpowiedź na leczenie według kryteriów RECIST 1.1.

Spośród 67 pacjentów włączonych do badania, 26 (39%) wykazywało ekspresję HER-2. Odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie wyniósł 61% (25 z 41) pacjentów niewykazujących ekspresji HER-2 oraz 85% (22 spośród 26) pacjentów w grupie wykazującej ekspresję HER-2. Mediana czasu wolnego od progresji w obu grupach wynosiła odpowiednio 8,4 miesięcy i 13,8 miesięcy; a mediana całkowitego czasu przeżycia odpowiednio 15,5 miesięcy i 19,6 miesięcy. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: neutropenia (91%), biegunka (63%) oraz neuropatia czuciowa obwodowa (61%).

Zastosowanie kombinacji FOLFIRINOX z lub bez trastuzumabu wykazywało większy odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie w porównaniu z odsetkiem obserwowanym w przypadku zastosowania standardowych terapii u pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka do przełyku. Wyniki powinny zostać zweryfikowane na większej grupie pacjentów wraz z grupą kontrolną.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe