Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Chemioterapia FOLFOX jako leczenie drugiego rzutu w zaawansowanym raku dróg żółciowych

Źródło: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00027-9 op. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 17.05.2021
 
 
Zaawansowany rak dróg żółciowych cechuje się złym rokowaniem. Leczeniem pierwszego rzutu jest połączenie platyny z gemcytabiną. Nie ma jednak jednoznacznego leczenia drugiego rzutu dla tej grupy pacjentów. Naukowcy sprawdzali, czy taką opcją może być chemioterapia FOLFOX.
W randomizowanym badaniu klinicznym o akronimie ABC-06 zastosowano chemioterapię o akronimie FOLFOX składającą się z kwasu folinowego, fluorouracylu i oksaliplatyny w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych, u których doszło do progresji pomimo stosowania cisplatyny z gemcytabiną.

Badanie przeprowadzono w 20 ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Pacjenci byli randomizowany do stosowania FOLFOX oraz postępowania paliatywnego lub do samego postępowania paliatywnego. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia. Do grup interwencyjnej i kontrolnej zrandomizowano po 81 osób. Mediana czasu obserwacji wyniosła 22 miesiące. Zastosowanie FOLFOX pozwalało na wydłużenie mediany czasu przeżycia (6,2 miesiąca) w porównaniu z samym postępowaniem paliatywnym (5,3 miesiąca) (HR=0,69; 95% CI: 0,50-0,97). Odsetek pacjentów, którzy przeżyli 12 miesięcy, wyniósł 26% w grupie interwencyjnej i 11% w kontrolnej. Spośród pacjentów leczonych chemioterapią trzech umarło w związku z powikłaniami chemioterapii: jeden z powodu infekcji, jeden z powodu ostrego uszkodzenia nerki i jeden z powodów gorączki neutropenicznej.

Dodanie chemioterapii FOLFOX do postępowania paliatywnego u osób, u których doszło do progresji pomimo stosowania cisplatyny i gemcytabiny, pozwoliło na wydłużenie czasu przeżycia pacjentów z zaawansowanym nowotworem dróg żółciowych. Daje to podstawy do zastosowania chemioterapii FOLFOX jako leczenia drugiego rzutu w opisanej w grupie pacjentów.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

autor: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe