Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Chemioterapia oparta na oksaliplatynie u pacjentów z nawrotem raka jelita grubego: wyniki badania INSPIRE

Źródło: ESMO
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 08.07.2020
 
 
Chemioterapia oparta na oksaliplatynie zastosowana u pacjentów z rakiem jelita grubego u których doszło do nawrotu choroby po ponad 6 miesiącach od chemioterapii adjuwantowej wydaje się być skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną.
Badanie INSPIRE to badanie kliniczne drugiej fazy, jednoramienne (tj. bez grupy kontrolnej) w którym oceniono bezpieczeństwo i skuteczność chemioterapii opartej na oksaliplatynie u pacjentów u których doszło do nawrotu raka jelita grubego po ponad 6 miesięcy od chemioterapii adjuwantowej.

Do badania zakwalifikowano pacjentów z rakiem jelita grubego w stadium II lub III bez neuropatii. Łącznie badaniem objęto 50 pacjentów, z czego część była leczonych chemioterapią FOLFOX (5-fluorouracyl, leukoworyna i oksaliplatyna) oraz bewacizumabem (12 pacjentów) lub FOLFOX oraz cetuksymabem lub panitumumabem (7) lub chemioterapia CAPOX (kapecytabina i oksaliplatyna) wraz z bewacizumabem (10) lub chemioterapią SOX (japońska kombinacja S-1: tegafur/gimeracil/oteracil) oraz oksaliplatyną z bewacizumabem (7). Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas wolny od progresji. Autorzy oszacowali, że aby wykazać skuteczność chemioterapii opartej na oksaliplatynie, czas wolny od progresji powinien wynosić 10,5 miesięcy.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 34,3 miesięcy. U n=16 pacjentów włączono chemioterapię 6–12 miesięcy po chemioterapii adjuwantowej, u n=15: 12-24 miesięcy po chemioterapii adjuwantowej i u n=19: 24 miesięcy po chemioterapii adjuwantowej. Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 11,5 miesięcy (95% CI: 8,3-16,0 miesiąca) i był to czas dłuższy niż zakładano. Mediana czasu wolnego od progresji w zależności od czasu od chemioterapii adjuwantowej wynosiła odpowiednio 13; 11 i 12,7 miesięcy. Najczęstszymi poważnymi działaniami niepożądanymi były: neutropenia (12%), neuropatia (10%), nadciśnienie tętnicze (8%), biegunka (8%), brak apetytu (6%) i reakcje alergiczne (6%).

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe