GASTROENTEROLOGIA
Kolonoskopia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Co decyduje o jakości kolonoskopii?

Źródło: Belderbos TD, Grobbee EJ, van Oijen MG, et al. Endoscopy. 2015 Jun 19. [Epub ahead of print]
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 26.06.2015
 
 
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się zagadnieniu jakości wykonywanych badań endoskopowych. W przypadku kolonoskopii jednymi z głównych kryteriów oceny jakości są takie parametry, jak osiągalność kątnicy (ang. cecal intubation rate – CIR) oraz częstość wykrywania gruczolaków jelita grubego (ang. adenoma detection rate - ADR). Na łamach czasopisma Endoscopy ukazała się praca autorów holenderskich, w której podjęto próbę oceny jakości badań kolonoskopowych wykonywanych w różnych szpitalach w kraju.
Badanie miało charakter prospektywny i obejmowało okres od listopada 2012 do stycznia 2013. Badanie dotyczyło 2 akademickich i 5 „nieakademickich” szpitali w Holandii. Z analizy wykluczono kolonoskopie u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit oraz chorych z genetycznie uwarunkowanym rakiem jelita grubego. Ostatecznie w analizie uwzględniono 3129 chorych w średnim wieku 59 lat, 45,5% badanych stanowili mężczyźni. U większości chorych przygotowanie do badania oceniane w skali Boston (BBPS) było dobre (≥6 punktów). CIR wyniosła 94,8% (zakres 89,4 – 99,2%, zależnie od szpitala). Po uwzględnieniu w analizie statystycznej takich zmiennych, jak wiek, płeć, wynik kwalifikacji do znieczulenia w skali ASA, wskazanie do badania – wykazano, że niezależnymi predykatorami wpływającymi na CIR były dobre przygotowanie do kolonoskopii oraz to, w jakim szpitalu wykonywano badanie. W odniesieniu do ADR – wskaźnik ten wyniósł 31,8% (zakres 24,8 – 46,8%, zależnie od szpitala). Wykazano, podobnie jak w przypadku CIR, że to w jakim szpitalu wykonywano badanie oraz jakość przygotowania do kolonoskopii były najsilniej powiązane z ostatecznym wynikiem ADR. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na ADR był CIR.
Na podstawie powyższej analizy, autorzy stworzyli indeks, nazwany colonoscopy quality indicator (CQI), na podstawie którego można dokonywać oceny jakości wykonywanych kolonoskopii. Zastosowanie CQI w codziennej praktyce lekarskiej ma pozwolić na poprawę jakości wykonywanych badań i zmniejszyć w tym zakresie różnice między poszczególnymi szpitalami.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe