SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Częstość zakażenia Helicobacter pylori na świecie – najnowsze dane
 
Rola zakażenia Helicobacter pylori w patogenezie wielu chorób człowieka została dobrze poznana. Ostatnie zalecenia konsensusu Maastricht V/Florencja sugerują, że każdy przypadek takiego zakażenia powinien być leczony. Pojawia się więc naturalne pytanie, jak częsty jest to problem. Na łamach renomowanego czasopisma Gastroenterology opublikowano najnowszą meta-analizę i przegląd systematyczny, który podsumowuje aktualną wiedzę na ten temat.
Autorzy dokonali przeglądu baz MEDLINE i EMBASE poszukując prac, w których badana była częstość zakażenia Helicobacter pylori, opublikowanych do 1 stycznia 2016 roku.

Zidentyfikowano 14 006 doniesień na omawiany temat, ale w ostatecznej analizie uwzględniono 184 pełnotekstowe prace, pochodzące z 62 krajów. Wykazano największą częstość zakażenia Helicobacter pylori w Afryce, która oscylowała w granicach 70% (95% CI: 62,6% - 77,7%), natomiast najmniejszą w - obszarze Oceanii, wynoszącą 24,4% (95% CI: 18,5% - 30,4%).

Autorzy pracy zwracają jednak uwagę na znaczne zróżnicowanie częstości zakażenia pomiędzy poszczególnymi krajami. I tak na przykład w Szwajcarii jedynie co piąta osoba jest zakażona Helicobacter pylori (częstość 18,9%; 95% CI: 13,%1 – 24,7%), podczas gdy w Nigerii problem ten dotyczy praktycznie większości mieszkańców (częstość 87,7%; 95% CI: 83,1% - 92,2%).

Według danych szacunkowych zaprezentowanych w pracy – w 2015 roku odnotowano prawie cztery i pół miliarda przypadków zakażenia Helicobacter pylori na świecie.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe