GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy eradykacja H. pylori wpływa na raka żołądka?

Źródło: Ford AC, Forman D, Hunt R, Yuan Y, Moayyedi P. Helicobacter pylori eradication for the prevention of gastric neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD005583. DOI: 10.1002/14651858.CD005583.pub2
Autor: Mariusz Bryl |Data: 05.08.2016
 
 
Na Cochrane Library opublikowano wyniki meta-analizy zajmującej się wpływem eradykacji H. pylori na raka żołądka.
Rak żołądka należy do najczęstszych przyczyn zgonów związanych z nowotworami w skali światowej. Osoby zakażone Helibacter pylori mają natomiast wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka niż pozostała część społeczeństwa. Czy więc eradykacja H. pylori u osób bezobjawowych może zmniejszać częstość występowania raka żołądka?


Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy, których pracę właśnie opublikowano na stronach Cochrane Library. W badaniu tym wykorzystano dane z publikacji zgromadzonych w Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE oraz EMBASE. Autorzy postanowili wyszukać badania, w których porównywano wpływ przynajmniej tygodniowej terapii eradykacyjnej H.pylori z placebo i brakiem interwencji na rozwój raka żołądka u bezobjawowych, zdrowych osób zakażonych H. pylori. W pracach tych uczestnicy mieli być monitorowani przez przynajmniej 2 lata a w ich wynikach miało być co najmniej 2 pacjentów z rakiem żołądka. Takie kryteria spełniło 6 prac, przy czym aż 5 z nich było prowadzonych w populacji azjatyckiej. Wydaje się, że eradykacja H.pylori była bardziej skuteczna niż stosowanie placebo albo brak interwencji w prewencji raka żołądka –na podstawie analizy 6497 uczestników w 6 badaniach, stwierdzono, że ryzyko względne (RR) rozwoju raka żołądka wynosi 0,66 (95%CI 0,46-0,95). Rak żołądka miał wystąpić u 51 pacjentów (1,6%) z 3294 poddanych eradykacji w porównaniu do 76 osób (2,4%) z 3203, u których takiej terapii nie zastosowano.


W jednej próbie wykazano również wpływ eradykacji na rozwój raka przełyku. Nowotwór ten miał rozwinąć się u 2 (0,2%) z 817 osób przypisanych do terapii eradykacyjnej w porównaniu do 1 z 813 (0,1%) pacjentów w grupie placebo - RR 1.99; 95% CI 0.18 to 21.91. Autorzy sami przyznają, że wpływ terapii przeciwko H. pylori na śmiertelność z powodu raka żołądka pozostaje trudny do określenia. Podsumowując więc, dzięki tej pracy dostarczono dowodów o umiarkowanej jakości na zmniejszenie występowania raka żołądka po eradykacji H. pylori. Trzeba jednak pamiętać, że większość danych pochodziła z populacji azjatyckich i wyników tych nie można bezpośrednio przekładać na warunki europejskie.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.