GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy istnieją cechy charakterystyczne w obrazie TK dla raków neuroendokrynnych żołądka?

Źródło: Liang P, Wang YX, Ren XC i wsp. Neuroendocrine carcinoma of the stomach: clinical features and CT findings. Abdomin Radiol 2016; 41: 19-24. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 11.02.2016
 
 
Na łamach Abdominal Radiology ukazała się praca, w której autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są cechy charakterystyczne raków neuroendokrynnych żołądka (ang. gastric neuroendocrine carcinoma - G-NEC) w obrazie tomografii komputerowej (TK) ? Czy na podstawie badania TK może już wstępnie podejrzewać G-NEC?
Autorzy dokonali szczegółowej analizy obrazów TK 22 pacjentów (21 mężczyzn i 1 kobiety) z rozpoznanym G-NEC. Średni wiek badanej grupy wyniósł 63 lata. W 77,3% przypadków były to guzy, wykazujące ekspresję chromograniny A, w 86,4% - ekspresję synaptofizyny. We wszystkich przypadkach były to zmiany pojedyncze. U 16 (72,7%) pacjentów zmiana lokalizowała się w dnie żołądka, u 3 (13,6%) – w trzonie, u 2 (9,1%) w części przedodźwiernikowej, a u 1 (4,5%) w okolicy kąta żołądka. W 15 przypadkach w obrazie TK dominowało pogrubienie ściany żołądka, w 7 – uwidoczniono obraz masy z przewężeniem światła żołądka. Średni wymiar zmiany w TK w osi długiej wynosił 2,5 cm (zakres 1,2 – 7,4 cm). W 12 przypadkach wymiar ten był niewiększy niż 2 cm. W 15 przypadkach zobrazowana zmiana miała strukturę homogenną. Istotne wzmocnienie pokontrastowe zaobserwowano w 2 przypadkach, podczas gdy w pozostałych - wzmocnienie to było umiarkowane lub słabe. U 11 chorych wykazano cechy naciekania błony surowiczej, a przerzuty do węzłów chłonnych – u 21 pacjentów (u 8 spośród nich były obecne także przerzuty w wątrobie).
Podsumowując – obraz zmiany typu G-NEC w TK jest bardzo zróżnicowany i niecharakterystyczny. Wykazane cechy G-NEC w TK odnoszą się także do innych złośliwych zmian nowotworowych żołądka. Autorzy konkludują więc, że na podstawie TK nie można wysuwać podejrzenia zmian typu G-NEC.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.