GASTROENTEROLOGIA
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Docetaksel w leczeniu II linii u chorych na zaawansowanego raka żołądka

Źródło: 2013 Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS): Abstract LBA4. San Francisco, January 24, 2013.
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 27.01.2013
 
 
Podczas Gastrointestinal Cancer Symposium 2013 przedstawiono wyniki badania 3 fazy (COUGAR-02) oceniającego efektywność leczenia docetakselem w porównaniu do leczenia objawowego po niepowodzeniu chemioterapii pierwszej linii u chorych na zaawansowanego raka przełyku lub żołądka.
Do badania zakwalifikowano 168 chorych o pierwotnej lokalizacji nowotworu w obrębie przełyku (20% chorych), połączenia przełykowo-żołądkowego (34%) i żołądka (46%). Do badania włączano chorych, u których w ciągu 6 miesięcy doszło do progresji choroby po zastoswaniu chemioterapii pierwszego rzutu. W jednym ramieniu badania chorzy otrzymywali docetaksel w dawce 75 mg/m2 co 3 tygodnie (maksymalnie 6 cykli leczenia), natomiast w ramieniu kontrolnym chorzy poddani byli terapii objawowej, także radioterapii. Mediana całkowitego przeżycia chorych (OS - overall survival) była dłuższa w grupie leczonej docetakselem – 5,2 vs 3,6 miesięcy; HR=0,67; p=0,01. Nie zaobserwowano różnicy w zakresie jakości życia pomiędzy badanymi grupami chorych. Chorzy średnio otrzymali 3 cykle docetakselu. Z powodu progresji choroby lub toksyczności leczenia terapię (6 planowanych cykli) ukończyło zaledwie 23% chorych.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.