Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ESMO przedstawi wyniki ważnych badań

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 10.09.2021
 
 
Tagi: ESMO 2021
Najnowsze analizy mają opisać rolę immunoterapii w chorobach dotąd niekojarzonych z tymi rewolucyjnymi lekami, takimi jak nowotwory ginekologiczne i przewodu pokarmowego. Wyniki zostaną zaprezentowane na zbliżającym się kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) 2021.
Spotkanie odbędzie się online od 16 do 21 września, a w programie znajdą się m.in. prezentacja wyników zastosowania immunoterapii w czerniaku, raku płuca i raku prostaty, a także badania wpływu szczepień przeciw COVID-19 na pacjentów z rakiem. Organizatorzy podkreślają, że badania kliniczne odradzają się po czasie pandemicznych ograniczeń. Przypominają, że pandemia wpłynęła nie tylko jakość życia pacjentów, ale także na systemy opieki zdrowotnej oraz pracę i jakość życia pracowników ochrony zdrowia.

Wiele nowych danych klinicznych, które zostaną zaprezentowane na spotkaniu, skupi się na roli inhibitorów punktów kontrolnych wykorzystywanych w różnych nowotworach. Jest to KEYNOTE-716, badanie porównujące adjuwantowe stosowanie pembrolizumabu w porównaniu z placebo po całkowitej resekcji czerniaka w II stadium oraz analiza badania IMpower010, w którym zostanie przedstawione leczenie atezolizumabem w porównaniu z najskuteczniejszym leczeniem wspomagającym po chemioterapii uzupełniającej w stadium IB–IIIA niedrobnokomórkowego raka płuca.

Dane dotyczące immunoterapii przedstawione na ESMO 2021 będą dotyczyć nie tylko tych chorób, w których immunoterapia poprawia oczekiwaną długość życia, ale także różnych rodzajów raka, tym samym rozszerzając jej możliwości. Znaczące są wyniki związane z zastosowaniem inhibitorów punktów kontrolnych w przypadku nowotworów ginekologicznych, a także raka jelita grubego i żołądka, co będzie istotnym tematem tegorocznego ESMO.

Inne ważne wydarzenia obejmują:
• wyniki badania fazy III o akronimie KEYNOTE-826 – zastosowanie pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią w przypadku przetrwałego, nawrotowego lub przerzutowego raka szyjki macicy,
• wyniki badania CheckMate 649, w którym oceniano niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią lub ipilimumabem w porównaniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka żołądka, raka połączenia żołądkowo-przełykowego, gruczolakoraka przełyku,
• wyniki badania KRYSTAL-1 – zastosowanie adagrasibu (MRTX849) w monoterapii lub w skojarzeniu z cetuksymabem u pacjentów z rakiem jelita grubego z mutacją KRASG12C,
• dane z FIRSTMAPPP, pierwszego międzynarodowego randomizowanego badania złośliwego, postępującego guza chromochłonnego i pozanadnerczowych przyzwojaków, porównującego sunitynib z placebo,
• połączona analiza protokołu STAMPEDE porównująca samą terapię deprywacji androgenów (ADT) z octanem abirateronu i prednizolonem, z enzalutamidem lub bez, dodanym do ADT u mężczyzn z nieprzerzutowym rakiem prostaty wysokiego ryzyka,
• wyniki zebrane w późniejszego stadium choroby u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego wrażliwym na kastrację, włączonych do PEACE-1, badania III fazy, oceniającego całkowite przeżycie z octanem abirateronu i prednizonem.

Zostaną również przedstawione dane dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na pacjentów z nowotworem, a także wyniki dotyczące wpływu szczepienia COVID-19 na pacjentów i ich leczenia, Również w tej samej sesji zostaną przedstawione dane z badania VOICE dotyczącego szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 pacjentów otrzymujących chemioterapię, immunoterapię lub chemioimmunoterapię guzów litych.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe