Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

HEV-dodatni dawcy krwi stanowi istotne ryzyko infekcji

Źródło: www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30169-7/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.07.2019
 
 
Obecnie wiele krajów zachodnich wprowadza lub rozważa badanie dawców krwi na obecność RNA wirusa zapalenia wątroby typu E (HEV – Hepatitis E Virus). Taki screening krwi funkcjonuje już w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na terenie Holandii, a w Niemczech, Francji i Szwajcarii rozważane jest wprowadzenie tego badania.
W badaniu opublikowanym na łamach Journal of Hepatology, grupa naukowców zaprezentowała częstość występowania nosicielstwa HEV wśród niemieckich dawców krwi. W pracy przeanalizowano wyniki badania obecności RNA HEV u 18.737 dawców krwi. Badacze wykryli 23 dawców HEV-dodatnich [HEV(+)] (0,12% całej zbadawnej populacji). Spośród dawców HEV(+) 4 miało dodatnie miano przeciwciał anty-HEV w klasie IgM i w tym 3 w klasie IgG. Tylko 2 zakażonych dawców miało podwyższone stężenie aminotransferazy alaninowej w surowicy, przy czym wiremia korelowała dodatnio ze stężeniem aminotransferazy (r=0,43; p=0,04).

Naukowcom nie udało się na czas wychwycić wszystkich próbek krwi zakażonych dawców i 14 biorców (w tym 12 immunoniekompetentnych) otrzymało koncentrat płytek krwi lub krwinek czerwonych pochodzących od osób HEV(+). U dwóch osób (jedna z immunosupresją) doszło do infekcji, przy czym pacjent immunoniekompetentny, rozwinął zaostrzenie przewlekłęj niewydolności wątroby oraz posocznicę wywołaną Pseudomonas.

18 dawców HEV(+) wypełniło ankietę dotyczącą czynników ryzyka infekcji HEV. W porównaniu z grupą kontrolną (n=256), stwierdzono, że w grupie dawców HEV(+) częściej doszło do konsumpcji surowej wieprzowiny – tatara w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w porównaniu z grupą kontrolną [12 (67%) vs. 89 (35%); p=0,01].

Powyższe badanie stanowi ważny głos w dyskusji nad celowością screeningu dawców krwi pod kątem RNA HEV. Wadą screeningu jest jego koszt, dlatego zwiększenie świadomości redukcji ryzyka infekcji HEV poprzez gotowanie wieprzowiny mogłoby być alternatywnym, choć trudnym w realizacji rozwiązaniem. Obecnie nie jest dostępne szczepienie przeciw HEV.

Opracował Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe