GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Inhibitory pompy protonowej: zwiększają ryzyko udaru, czy też nie?

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.12.2016
 
 
Inhibitory pompy protonowej PPI powszechne w stosowaniu przy redukcji kwasu żołądkowego oraz leczeniu zgagi zostały powiązane z wyższym ryzykiem udaru niedokrwiennego, wynika z nowego badania duńskiego zaprezentowanego podczas sesji naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego AHA.
Badanie wykazało związek między dawkami wszystkich czterech inhibitorów pompy protonowej a zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego, ale nie wykazano związku z wyższym ryzykiem blokerów histaminowych – 2. Badacze podkreślają, że ich rezultaty dołączają do rosnących dowodów na związek PPI z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Jak podaje Medscape, badania przedkliniczne wykazały, ze PPI redukują produkcję tlenku azotu prowadząc do dysfunkcji śródnabłonkowej a kilka badań obserwacyjnych połączyło ich stosowanie ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Badanie duńskie jest jednak pierwszym, które wskazało na wyższe ryzyko udaru niedokrwiennego, choć badacze podkreślają, że rezultaty powinny zostać uznane jako wstępne, bo pochodzą z badania obserwacyjnego, które jeszcze nie zostało opublikowane. Naukowcy wskazują także , ze dowody nie są na tyle silne, aby wspierać zaprzestanie stosowania PPI, jednakże wskazują, że wiele osób przyjmuje je niepotrzebnie. Lekarze więc powinni dokonywać analizy kto rzeczywiście potrzebuje PPI i dlaczego oraz rozważać niższe dawki.

Eksperci komentujący wyniki badania sugerują, że PPI są w większym stopniu markerem zwiększonego ryzyka niż rzeczywistą przyczyną schorzeń sercowo-naczyniowych, czy nerwowo-naczyniowych efektów ubocznych. Ich zdaniem dowody sugerujące szkodę sercowo-naczyniową pochodzą z badań obserwacyjnych, ale kliniczny istotny ich efekt w tym zakresie nie został zaobserwowany w badaniach randomizowanych, co oznacza, że wskazywane ryzyko może zależeć od charakterystyki pacjentów. Poza tym eksperci dodają, że dane dotyczące dysfunkcji śródnabłonkowej spowodowanej redukcją tlenku azotu pochodzą z badań na zwierzętach, podczas gdy badania na ludziach nie wykazują istotnego wpływu PPI na funkcję śródnabłonka naczyń. Dodają, że kiedy jest to wskazane, lekarze powinni rozważać użycie PPI u pacjentów z ryzykiem krwawienia do przewodu pokarmowego bez obawy o wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego, czy niedokrwienia.

Inni eksperci przekonują, ze potrzebne są dalsze badania, ale ważną jest konkluzja, że PPI nie powinny być stosowane bez wyraźnego wskazania u chorych z niepożądanymi skutkami sercowo-naczyniowymi.

Duńskie badanie wykorzystało narodowe rejestry osób powyżej 30 roku życia poddanych gastroskopii z wyboru między rokiem 1997 a 2012. Pacjenci z wcześniejszymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi zostali wykluczeni z badania. Rezultaty pokazały, że wskaźnik wystąpienia udaru mózgu na 10 tys. osobolat wyniósł 88,9 dla PPI versus 55,7 bez stosowania PPI.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe