Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kalprotektyna kałowa jako marker zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 07.10.2021
 
 
Pomiar stężenia kalprotektyny kałowej jest pomocny w różnicowaniu zaburzeń czynnościowych i organicznych oraz monitorowaniu pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. U dzieci stosuje się różne wartości odcięcia w zależności od wieku, dlatego należy przeanalizować zmienność tego parametru u danego pacjenta.
Kalprotektyna jest kompleksem białkowym S100A8/S100A9, który odgrywa rolę regulacyjną w reakcjach zapalnych jako substancja przeciwbakteryjna (bakteriostatyczna) i antyproliferacyjna. Stężenie kalprotektyny w kale jest proporcjonalne do liczby neutrofili migrujących do błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Stężenie kalprotektyny kałowej jest powszechnie akceptowanym narzędziem do diagnozowania i monitorowania nieswoistych zapaleń jelit. Było również badane u pacjentów z innymi schorzeniami przewodu pokarmowego i poza nim: z martwiczym zapaleniem jelit, celiakią, mukowiscydozą, alergią pokarmową, rakiem jelita grubego, zapaleniem błony śluzowej przewodu pokarmowego związanym z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, infekcjami, ostrym zapaleniem trzustki, marskością wątroby, a także u osób po dużym wysiłku fizycznym. W erze pandemii SARS-CoV-2 coraz większą uwagę zwraca się na potencjalną rolę kalprotektyny kałowej jako markera zajęcia przewodu pokarmowego u pacjentów z COVID-19.

W artykule przedstawiono przegląd metod pomiaru stężenia kalprotektyny kałowej oraz znaczenie tego testu w diagnostyce dzieci z różnymi zaburzeniami w obrębie przewodu pokarmowego.

Kalprotektyna jest markerem zapalenia jelit i naciekania neutrofili. Pomiar stężenia kalprotektyny kałowej jest pomocny w różnicowaniu zaburzeń czynnościowych i organicznych oraz monitorowaniu pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, ale nie zastąpi kolonoskopii. U dzieci stosuje się różne wartości odcięcia w zależności od wieku, dlatego należy przeanalizować zmienność tego parametru u danego pacjenta.

Pełna treść artykułu: Magdalena Trzepizur, Ewa Toporowska-Kowalska. Application of faecal calprotectin as marker of gastrointestinal tract disorders. Pediatr Pol 2021; 96 (3): 198-206.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe