GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kapsułka endoskopowa jako badanie przesiewowe w przypadku podejrzenia krwawienia do światła przewodu pokarmowego

Źródło: Sung JJ et al. The use of capsule endoscopy in the emergency departments as a triage of patients with GI bleeding. Gastrointest Endosc 2016 May 5, epub ahed of print. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 12.09.2016
 
 
Rola kapsułki endoskopowej (ang. capsule endoscopy – CE) w diagnostyce krwawienia do światła jelita cienkiego jest dobrze udokumentowana. Zazwyczaj jest to jednak badanie wykonywane w końcowej fazie postępowania diagnostycznego, po wykonaniu badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Biorąc pod uwagę fakt, że chorzy z podejrzeniem krwawienia do światła górnego odcinka przewodu pokarmowego stanowią jedną z częstszych przyczyn zgłoszeń na szpitalne izby przyjęć, oraz że chorzy ci często są następnie hospitalizowani z ostateczną negatywną weryfikacją takiego podejrzenia, pojawia się pytanie o możliwość zastosowania badania przesiewowego, który ułatwiałoby decyzję, dotyczącą konieczności hospitalizacji pacjenta. Na łamach czasopisma Gastrointestinal Endoscopy opublikowano pracę, w której podjęto próbę zbadania, czy badanie CE może pełnić taką rolę.
Badanie miało charakter randomizowany, prospektywny. Pacjenci, którzy zgłaszali się do szpitala z klinicznym podejrzeniem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego byli albo hospitalizowani i poddani standardowej diagnostyce w ramach pobytu szpitalnego lub wykonywano u nich badanie CE, a decyzję o hospitalizacji podejmowano w zależności od wyniku tego badania.
W analizie uwzględniono 71 chorych, z czego 37 poddano CE a 34 było diagnozowanych w ramach hospitalizacji w klasyczny sposób. W pierwszej grupie na podstawie obrazu CE o hospitalizacji zadecydowano w odniesieniu do 7 chorych (w drugiej badanej grupie hospitalizowani byli wszyscy).
W ramach cytowanego badania wykazano, że losy pacjentów, w tym efekty terapii, nawrót krwawienia, a także śmiertelność w obserwacji 30-dniowej, nie różniła się między obiema grupami badawczymi.
W podsumowaniu autorzy sugerują, że badanie CE jest wartościową i skuteczną metodą do przeprowadzenia wstępnej selekcji chorych z podejrzeniem krwawienia do światła górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pomimo kosztów badania, ostateczny bilans ekonomiczny zastosowania CE może być korzystny, ponieważ zmniejsza taki schemat postępowania odsetek niepotrzebnych hospitalizacji.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.