Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kluczowa rola mikrobiomu jelitowego w metabolizmie flawonoidów

Udostępnij:
Najnowsze badania sugerują, że zwiększone spożycie produktów bogatych we flawonoidy – takich jak jagody, jabłka, herbata i czerwone wino – wiąże się z klinicznie istotnym obniżeniem poziomu ciśnienia tętniczego krwi.
W badaniu populacyjnym obejmującym ponad 900 osób, te spożywające najwięcej pokarmów zawierających flawonoidy miały znacznie niższe skurczowe ciśnienie krwi i optymalny pomiar tętna, a także większą różnorodność mikrobiologiczną jelit w porównaniu z osobami o najniższym spożyciu. Aż 15 proc. tych pozytywnych obserwacji miało związek z mikrobiomem jelitowym, co sugeruje, że drobnoustroje te odgrywają kluczową rolę w metabolizmie flawonoidów, wzmacniając ich działanie kardioprotekcyjne.

– Wiemy, że to, co jemy, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszego mikrobiomu jelitowego, ale niewiele wiadomo na temat znaczenia pokarmów roślinnych i określonych składników zwanych flawonoidami – powiedziała prof. Aedin Cassidy z Institute for Global Food Security. – W przeciwieństwie do wielu innych składników żywności flawonoidy są metabolizowane głównie w jelitach, co sugeruje, że mikrobiom jelitowy może być ważniejszy w zwiększaniu ich aktywności biologicznej niż w przypadku innych rodzajów pokarmów – dodała.

– Istnieje coraz więcej dowodów zebranych na podstawie badań populacyjnych i badań klinicznych, że wyższe spożycie flawonoidów i pokarmów bogatych we flawonoidy może wpłynąć pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy, ale po raz pierwszy przedstawiamy dane podkreślające kluczową rolę mikrobiomu jelitowego w wyjaśnianiu związku między takimi pokarmami a ciśnieniem tętniczym krwi – zauważyła badaczka.

Naukowcy starali się ocenić, w jakim stopniu skład mikrobiomu jelitowego może wyjaśniać związek regularnego spożywania pokarmów bogatych we flawonoidy ze skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem krwi. Próba dotyczyła 904 osób w wieku od 25 do 82 lat.

Podczas regularnych badań kontrolnych oceniono spożycie pokarmu, mikrobiom jelitowy i poziom ciśnienia krwi wraz z innymi fenotypami klinicznymi i molekularnymi.

Spożycie pokarmów bogatych we flawonoidy w ciągu poprzedniego roku zostało obliczone na podstawie samodzielnie zgłoszonego kwestionariusza żywnościowego, w którym wyszczególniono częstotliwość i ilość spożywanych 112 pokarmów, a wartości flawonoidów przypisano do pokarmów zgodnie z danymi Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zawartości flawonoidów w żywności.
Mikrobiom jelitowy uczestników oceniano na podstawie bakteryjnego DNA kału wyekstrahowanego z próbek.
Po całonocnym poście poziom ciśnienia krwi mierzono 3 razy w trzyminutowych odstępach po początkowym pięciominutowym okresie odpoczynku. Naukowcy zebrali również informacje na temat diety i stylu życia uczestników.

Analiza danych wykazała, co następuje:
• spożywanie 1,5 porcji jagód dziennie (około 1 szklanki) wiązało się z obniżeniem skurczowego ciśnienia tętniczego o 4,1 mmHg; 12 proc. tego związku zostało wyjaśnione przez czynniki mikrobiomu jelitowego;
• picie 3 kieliszków czerwonego wina tygodniowo wiązało się z obniżeniem skurczowego ciśnienia tętniczego o 3,7 mmHg; 15 proc. tego związku zostało wyjaśnione przez mikrobiom jelitowy.

Tak więc obniżenie ciśnienia krwi można osiągnąć dzięki prostym zmianom w codziennej diecie. Włączenie do diety pokarmów bogatych we flawonoidy może mieć istotne znaczenie dla obniżenia skurczowego ciśnienia krwi i poziomu tętna, a zdrowy mikrobiom jelitowy jest ważny dla rozkładu flawonoidów do postaci bardziej kardioprotekcyjnej. Jednocześnie uznano, że przyszłe badania powinny ocenić uczestników zgodnie z profilem metabolicznym, aby dokładniej zbadać rolę metabolizmu i mikrobiomu jelitowego w regulowaniu wpływu flawonoidów na ciśnienie krwi. Lepsze zrozumienie indywidualnej zmienności metabolizmu flawonoidów może bardzo dobrze wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie mają większe korzyści z ochrony układu sercowo-naczyniowego – dzięki pokarmom bogatym we flawonoidy – niż inni.

Wspomniane badanie potwierdza zalecenia żywieniowe American Heart Association (AHA). AHA zaleca zdrowy schemat żywieniowy, w którym kładzie się nacisk na różnorodne pokarmy roślinne, w tym owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona, a także ma niską zawartość sodu, tłuszczów nasyconych i dodanych cukrów. Czerwone mięso powinno być ograniczone. Jeśli spożywa się alkohol, należy to robić z umiarem. Taki zalecany schemat żywieniowy oznacza inne korzyści zdrowotne dla układu krążenia, np. obniżenie poziomu cholesterolu LDL. Należy przeprowadzić dalsze badania, aby potwierdzić te odkrycia i określić, w jaki sposób różne pokarmy wpływają na określone bakterie jelitowe, które są korzystne dla zdrowia i układu krążenia.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.