Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenia zaburzeń czynności wątroby podczas pandemii COVID-19

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 13.07.2020
 
 
NOWY JORK (Reuters Health) - u pacjentów z COVID-19 może rozwinąć się nieprawidłowa czynność wątroby i ważne jest, aby wziąć pod uwagę potencjalny wpływ COVID-19 na wątrobę, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie przewlekłe choroby wątroby są rozpowszechnione, twierdzą autorzy.
W oświadczeniu Asia-Pacific Working Group for Liver Derangement podczas pandemii COVID-19 przedstawiono 36 zaleceń dotyczących stosowania terapii lekowej COVID-19, w przypadku zaburzeń czynności wątroby oraz oceny i leczenia pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub wirusowego zapalenie wątroby typu C, bezalkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, marskości wątroby oraz po przeszczepie wątroby. Autorzy zalecają:
- ocenę czynności wątroby u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Chociaż optymalny odstęp między testami wątrobowymi jest nieokreślony, rozsądne jest wykonywanie testów wątrobowych dwa razy w tygodniu u pacjentów przyjmujących leki o potencjalnym działaniu hepatotoksycznym, pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą wątroby, a częściej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby,
- ściśle monitorować pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby podczas stosowania lopinawiru-rytonawiru, chlorochiny, hydroksychlorochiny i tocilizumabu,
- wstrzymać leczenie niezgodne z przeznaczeniem dla COVID-19 w przypadku umiarkowanego do ciężkiego (kategorii 2-3) uszkodzenia wątroby,
- przeprowadzić standardowe badania chorób wątroby u pacjentów z COVID-19 i utrzymującym się zaburzeniem czynności wątroby; rodzaj badań winien być uzależniony od obrazu klinicznego i wzoru uszkodzenia wątroby, ale powinien obejmować przynajmniej testy serologiczne w kierunku wirusowego zapalenia wątroby,
- rozpocząć terapię przeciwwirusową zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi HBV nowo zdiagnozowanymi, przy zakażeniu COVID-19,
- nie przerywać doustnego leczenia przeciwwirusowego nukleozydami HBV w czasie COVID-19, aby uniknąć ryzyka reaktywacji HBV i klinicznego zaostrzenia,
- przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie bezpośrednio działających inhibitorów proteazy przeciwwirusowych (DAA) wg. schematów leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C z lopinawirem-rytonawirem,
- kontynuować DAA, jeśli są przyjmowane w czasie diagnozy COVID-19, chyba że interakcje między lekami byłyby problematyczne lub pacjenci byli w stanie krytycznym,
- odroczyć DAA jeśli występują klinicznie znaczące interakcje lek-lek z terapiami COVID-19,
- należy ściśle monitorować interakcje między niektórymi nowymi terapiami COVID-19 a DAA, ponieważ dostępnych jest niewiele danych,
- należy mieć zwiększoną świadomość niekorzystnych wyników klinicznych u pacjentów z bezalkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD), którzy mają COVID-19, szczególnie gdy występuje cukrzyca,
- odroczenie planowego badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego w celu przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku żylaków u pacjentów bez krwawienia z przewodu pokarmowego w wywiadzie, do momentu opanowania ogniska COVID-19 jest uzasadnione i może być konieczne, jeśli w regionie nadal występują ogniska COVID-19,
- W przypadku gdy górna endoskopia jest uzasadniona w podejrzanych lub potwierdzonych przypadkach COVID-19, należy ją wykonać w pomieszczeniu o ujemnym ciśnieniu, o ile jest dostępne, z zachowaniem ścisłych środków izolacyjnych, a cały personel endoskopii powinien nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Pełna deklaracja stanowiska została opublikowana w Lancet Gastroenterology and Hepatology


Autorzy wskazują również, że potrzeba więcej danych, aby zrozumieć wpływ COVID-19 na wątrobę i jak najlepiej radzić sobie z pacjentami z chorobami wątroby.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe