Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie skojarzone DAA może przynieść korzyści pacjentom z opornym HCV-GT3

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 09.12.2020
 
 
Tagi: HCV, metaanaliza, DAA
Pacjenci z zakażeniem HCV- GT3 wykazywali oporność na bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe (DAA). Metaanaliza 34 raportów badawczych wykazała, że leczenie skojarzone DAA może być skuteczne w osiąganiu trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) u tych pacjentów.
Celem badania była analiza skuteczności czterech schematów leczenia: sofosbuwiru (SOF)/daklataswiru (DCV) z rybawiryną lub bez rybawiryny (RBV); SOF/welpataswir (VEL) z lub bez RBV; SOF / VEL/woksylaprewir (VOX); i glekaprewir (GLE)/pibrentaswir (PIB) w leczeniu pacjentów zakażonych HCV -GT3 według Liwei Zhuang z Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University. Łącznie 34 badania, obejmujące 7328 pacjentów z 22 krajów, spełniły kryteria włączenia i stanowiły podstawę analizy.

Obiecujące wyniki
Łączny odsetek SVR po 12 lub 24 tygodniach leczenia dla czterech schematów wyniósł 92,1%. Dla każdego schematu odsetek SVR wynosił 91,2% u pacjentów leczonych SOF/DCV z lub bez RBV; 95,1% u pacjentów leczonych SOF/VEL z lub bez RBV; 85,0% u pacjentów leczonych SOF/VEL/VOX; i 98,5% u pacjentów leczonych GLE/PIB.

Ponadto łączny odsetek SVR dla czterech schematów wyniósł 95,2% u pacjentów bez marskości wątroby i 89,4% u pacjentów z marskością wątroby, a sumaryczny odsetek SVR wyniósł 94,4% u pacjentów wcześniej nieleczonych i 88,0% u pacjentów uprzednio leczonych. Wszystkie wyniki mieściły się w 95% przedziałach ufności.

Naukowcy zwrócili uwagę, że ich metaanaliza ma ograniczenia. „Uważamy, że nie można wyciągnąć mocnych wniosków ze względu na dużą niejednorodność podawania czterech schematów DAA w warunkach rzeczywistych z 22 krajów, a także niewielką liczbę pacjentów leczonych SOF + VEL + VOX i GLE + PIB”- stwierdzili autorzy. Jednak doszli również do wniosku, że „skuteczność przeciwwirusowa schematów leczenia zakażenia HCV-GT3, w tym SOF + DCV ± RBV, SOF + VEL ± RBV, GLE + PIB i SOF + VEL + VOX, była dobra. Odsetek SVR w GLE + PIB był wyższy, a czas trwania leczenia był krótszy niż w przypadku innych schematów ”.

Badanie zostało sfinansowane przez chiński rząd i instytucje publiczne. Autorzy poinformowali, że nie mieli konfliktu interesów.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.