Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Migotanie przedsionków jest powiązane ze sztywnością wątroby

Źródło: van Kleef LA, Lu Z, M Ikram A, de Groot NMS, Kavousi M, de Knegt RJ. Liver stiffnes, but not fatty liver disease, is associated with atrial fibrillation: The Rotterdam Study J Hepatol. 2022 Jun 7;S0168-8278(22)00352-X. doi: 10.1016/j.jhep.2022.05.030
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.06.2022
 
 
Stłuszczenie wątroby zarówno związane z metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobą wątroby (MAFLD), jak i niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) stało się obecnie najczęściej występującą przewlekłą chorobą wątroby na świecie. Według ostatnich danych, wiąże się ono z chorobami układu krążenia, w tym z arytmiami.
Nie istnieją jednoznaczne wyniki badań dotyczące powiązań pomiędzy stłuszczeniem wątroby a migotaniem przedsionków oraz roli, jaką w tym schorzeniu odgrywa występująca często sztywność wątroby

Naukowcy i klinicyści z zespołu holenderskiego postanowili określić zależność pomiędzy stłuszczeniem i sztywnością wątroby a chorobami układu krążenia. Analizę przeprowadzono, stosując standard badania kohortowego Rotterdam Study. Badaniem objęto 5825 osób (mediana wieku 69,5 ±9,1, w grupie 42,9 proc. stanowili mężczyźni), włączonych do programu badań przesiewowych USG jamy brzusznej w latach 2009–2014. Kryteriami wykluczenia były brak danych dotyczących migotania przedsionków lub >20 proc. brak innych danych dotyczących stanu zdrowia.

Stłuszczenie oceniano za pomocą USG, sztywność wątroby – za pomocą elastografii dynamicznej, a migotanie przedsionków – za pomocą elektrokardiogramu. Do oceny związku między stłuszczeniową chorobą wątroby a migotaniem przedsionków wykorzystano regresję logistyczną i Coxa.

Jak wskazały wyniki badań, u 35,7 proc. wykryto stłuszczenie wątroby bez określenia typu (MAFLD lub NAFLD), u 73,3 proc. stwierdzono sztywność wątroby, zaś u 7 proc. migotanie przedsionków. Stłuszczenie nie było związane z migotaniem przedsionków (OR: 0,80, 95 proc. CI), przy czym wyniki były zgodne dla NAFLD i MAFLD. Z migotaniem przedsionków była istotnie związana sztywność wątroby (OR: 1,09, 95 proc. CI), przy czym migotanie jako trwałe, nie epizodyczne, występowało jedynie wśród osób ze sztywnością, ale bez stłuszczenia (OR: 1,18, 95 proc. CI). Nie znaleziono też związku między stłuszczeniem wątroby wszelkich typów a epizodami migotania przedsionków w czasie obserwacji wynoszącym 2,1 roku.

Jak stwierdzili naukowcy holenderscy, stłuszczenie wątroby nie było związane z migotaniem przedsionków lub jego epizodami, natomiast sztywność wątroby była istotnie związana z migotaniem przedsionków, zwłaszcza wśród osób bez stłuszczenia. Stwierdzono, że lekarze powinni dokonywać systematycznej oceny zdrowia osób ze sztywnością wątroby, zwłaszcza przy braku widocznych objawów schorzenia tego narządu.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.